Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter

Her finner du link til vedtektene om kirkegård og kirkegårdsfond.

Det er mange som har spørsmål rundt dette med kirkegårder og stell av graver. Både når det gjelder ansvar og eieforhold. Det er mange lover og regler å forholde seg til. Mange av spørsmålene vil du finne svar på i gravplassvedtektene. Vi har også noe som heter kirkegårdsfond. Her har du mulighet til å få hjelp til stell grav. Dersom du har spørsmål rundt dette finner du mange av svarene her.

Gravplassvedtekter
 

 

Del denne artikkel på e-post