Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Vielse i Nes

 

 

 

Denne brosjyren gir informasjon om vielsen,

og en oversikt over hva som må forberedes.

 

 

 

 

 

 

Hvor?

I Nes kommune er det mulighet for vielser i seks kirker, Klodsbodding kapell og Nes kirkeruiner. Kirkene Nes og Årnes rommer ca 400 personer, Udenes, Fenstad og Ingborgrud ca 300, Auli ca 160 og Klodsbodding kapell ca 80.

Orgelet i kirkene er i forhold til størrelsen på kirken, og dette gir flere muligheter ved valg av inngangs- og utgangsmarsjer i Nes og Årnes enn i Auli eller de andre kirkene. Orgelet i Klodsbodding er et digitalt kirkeorgel med mange stemmer, så dette gir flere muligheter ved valg av musikk til vielsen. Kirkene har i tillegg enten flygel eller piano.

Det er også anledning til vielser i Nes kirkeruiner. Her stiller Kirken i Nes med prest, men ikke organist. Det er ikke noe instrument her, så brudeparet må selv ordne musikk, instrumenter og evt. lydanlegg. Leie av kirkeruinene må bestilles hos Nes samlinger på telefon 957 24 500.
Hvordan?

Ved planlegging av vielse er det mange ting å forberede, og nedenfor er en oversikt over ting som må være klart før vielsen.

 

Ting å huske på:

Levere/hente hvor:

Tidsfrist:

Bestille tid i kirken for vielse

Kirkens kontorer

Vanligvis 6-8 måneder, innen 3 uker før vielsen.

Ordne med vigselspapirer

Skattekontoret

- behandler papirene og sender prøvingsattest.

Må ordnes i god tid, men ikke tidligere enn 4 måneder før vielsen.

Levere prøvingsattesten

Kirkens kontorer

Innen 3 uker før vielsen.

Delta på informasjonsmøte

Nes

onsdag 11. april 2012

Velge innhold, liturgiske ledd, tekster, salmer, bryllups­marsjer, samt eventuelle egne musikk- eller program­innslag.

Levere vielses­skjemaet i denne brosjyren til Kirkens kontorer.

Senest 3 uker før vielsen.

Samtale med prest

 

Etter avtale.

 

 

 

 

 

 

Liturgi (handling) i vielsen

Liturgien inneholder fastlagte ledd for tekstlesing, tale, vigselshandling, bryllupsmarsjer, salmer og andre innslag. På våre internettsider www.nes.kirker.net finner dere liturgier og bibeltekster, i tillegg til annen informasjon om vielse i kirken. Det er et eget vielsesskjema som må fylles ut og leveres Kirkens kontorer innen tre uker før vielsen.

 

Musikk i vielsen

Vielsen starter med en inngangsprosesjon (brudemarsj) og slutter med en utgangsprosesjon (utgangsmarsj). Det er vanlig at disse spilles på orgelet, men det er også mulig å bruke solister eller kor til dette. Underveis i vielsen er det satt av plass til tre salmer, i tillegg er det rom for egne musikkinnslag, tekster eller andre symbolhandlinger umiddelbart etter forbønnshandlingen (ref. pkt. 10).

Sammen med skjemaet er det forslag på salmer og bryllupmarsjer. Vær oppmerksom på at organistene kan ha noe ulikt repertoar, og at det kan være begrensninger i hva slags musikk som egner seg på de ulike orglene dersom dere ønsker annen musikk enn disse forslagene. Planlegg derfor også alternativer til den musikken dere ønsker.

Organisten kan akkompagnere solister på orgel eller piano. Solist/ brudepar må i så fall skaffe egnete noter til dette, og koralnoter eller noter med besifring om man ønsker salmer fra andre salmebøker.

Teksten til salmene i forslaget finnes i salmeboken Norsk Salmebok 2013.

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner og adresse

 

Stilling

Navn

E-post

Telefon kontor

Telefon privat

Sokneprest i Årnes

Merete Kavli

merete@nes.kirker.net

63 91 12 84

452 89 993

Sokneprest i Auli

Fredrik Larsen-Mehren

fredrik@nes.kirker.net

63 91 12 87

971 86 599

Sokneprest i Nes og Udenes

Eivind Johannessen

eivind@nes.kirker.net

63 91 12 85

91 18 30 72

Sokneprest i Fenstad og Ingeborgrud

Bjørg Elisabeth Oserud

bjorg.elisabeth@nes.kirker.net

63 91 12 86

46 94 29 74

Kantor i Auli

Solveig Skjerdal

solveig@nes.kirker.net

63 91 12 88

63 90 14 49

Kantor i Nes og Udenes

Øyvind Sørum

oyvind@nes.kirker.net

63 91 12 89

975 05 918

Kantor i Årnes

Tone Åsheim Henriksen

tone@nes.kirker.net

63 91 12 89

95 05 20 98

 

 

 

 

 

Kirkens kontorer i Nes

Postadresse: Postboks 205, 2150 Årnes

Besøksadresse: Rådhusgata 9B (Schieflogården)

Telefon: 63 91 12 80 eller 63 91 12 82

Telefaks: 63 90 86 90

Internett: www.nes.kirker.net
Hjemmeside: kirkenines.no

Kontortid mandag til fredag fra kl 09:00 til 14:00. Prester og organister har ikke fast kontortid, men kan treffes etter avtale.

 

 

Del denne artikkel på e-post