Ofte stilte spørsmål om kirkegårdene

Ofte stilte spørsmål om kirkegårdene

Ofte stilte spørsmål om kirkegårdene

Vi mottar mange henvendelser til kirkens kontorer som gjelder graver. Her komme ren oversikt over de spørsmålene vi oftest får.

Hvem setter opp nye gravstøtter?
De som selger gravstøtter setter de og opp. Montering av gravstøtte kan tidligst skje tre måneder etter gravlegging av kiste. Grunnen til det, er at jorden må stabilisere seg. Støtten kan fort bli skjev dersom det går for kort tid.

Hvem retter opp gravstøtter som er blitt skjeve?
Det er den enkelte festeeier som har ansvaret for gravstøtter. Det gjelder også oppretting. Vi erfarer at det er mange som ønsker hjelp til dette, derfor har kirkekontoret et tilbud om at vi kan gjøre det mot betaling. Det koster kr 625,- for vanlig støtte (arbeid inntil en time). Krever arbeidet noe mer tid er prisen kr 625,- pr time. Dersom en støtte som er blitt skjev nylig er satt opp, er det reklamasjonstid hos det firmaet som har levert støtten.

Hvem sår til på graven etter gravlegging?
Kirkegårdsbetjeningen sletter ut jordhaugen og sår til området der det har vært gravet. Kranser fjernes ca 14 dager etter gravlegging. Pårørende sørger for å lage bed.

Hvilke regler gjelder for bed foran gravstøttene?
Bedet foran en gravstøtte skal være i samme bredden som støtten, og begrenses i lengde til 60 cm (målt fra gravminnets bakkant). Det er anledning til å ramme inn bedet med en delt natursteinskant som flukter med terrenget omkring. For de som klipper rundt bed og støtter er det viktig at det ikke legges løse steiner og lignende rundt bedet, da lar det seg ikke gjøre å klippe inntil. Lykter og blomstervaser må fjernes før vinteren.

Er det mulig å få hjelp til stell av graver?
Kirkens kontorer har tilbud til de som ikke ønsker å stelle gravene selv. Det innbetales for 20 år til et fond og det plantes da ut sommerblomster i begynnelsen av juni. Gravene blir så luket og vannet hele somemren.

Hvor kan jeg kvitte meg med avfall på kirkegården?
Det blir mye avfall på kirkegårdene, og det er avfallsdunker utplassert på kirkegårdene. Vi har delt avfallet i organisk avfall, som det er mye av, og restavfall. Det er viktig at alle brukere av kirkegården sorterer avfallet. For spørsmål som gjelder gravstøtter, ring kirkegårdsformann Pål Thoresen 97592585. For spørsmål som gjelder festeregninger og bestilling av gravstell ring kirkens kontorer på 63911280 eller 63911281.

 

Del denne artikkel på e-post