Funn av gammelt gravminne langs Rakeievegen

Funn av gammelt gravminne langs Rakeievegen

Oppdatering 23/8-16:
Vi har nå fått svar fra kirkevergen i Ringebu som skriver følgende:

"Vi har undersøkt litt her, uten å ha funnet fasitsvaret på gåten. Det vi vet er at i tillegg til Bernt som døde i 1891, så døde faren og en bror året etter. Etter at moren, Randine ble enke solgte hun gården i 1894 og kjøpte seg et mindre bruk, Bråstadjordet i nærheten. Så i 1902 solgte hun dette og emigrerte til USA sammen med 4 gjenlevende barn. En eldre sønn hadde da reist til USA et par år tidligere. Dermed var det ikke igjen noen fra denne familien her i Ringebu.

Det vi tenker er at gravminnet sannsynligvis sto på kirkegården da mor reiste til USA, da det bare hadde gått 11 år etter at Bernt døde. På et eller annet tidspunkt har kanskje gravminnet blitt tatt ned på grunn av plassmangel el.l. Fåvang kirkegård ligger nær Gudbrandsdalslågen og er (og var i enda større grad tidligere) flomutsatt. En teori er at gravminnet kan ha blitt tatt av flommen og blitt ført sørover, før det har blitt plukket opp på et eller annet sted. Dette er som sagt bare en teori og gir ikke noe svar på hvor det har vært før det dukket opp igjen nå."

Han skriver også at saken har skapt engasjement i Ringebu, og at de ønsker å få gravminnet tilbake til Fåvang. Dette ser vi på som svært positivt.

Opprinnelig sak:
I begynnelsen av august ble det gjort et funn av et gammelt gravminne i treverk et par km inn langs Rakeievegen fra Østgård. Gravminnet ble funnet lent inntil et tre like inntil veien. I gruppen "Bilder fra Nes på Romerike" på Facebook ble bildet delt, og det ble et stort engasjement blant gruppens medlemmer for å finne ut hvordan dette gravminnet hadde havnet her i Nes. Gravminnet ble bragt inn til kirkekontoret hvor vi vil oppbevare det inntil vi vet hvor det eventuelt hører hjemme.

Jan Erik Horgen har ved hjelp av sin dype kunneskap funnet frem til en kirkebok fra Fåvang i Ringebu, hvor det er innskrevet et gravlagt barn ved navn Bernt Gulbrandsen Sylte, død 31.1.1891 av kikhoste. Mye tyder på at det er hans gravminne som er funnet ved Rakeievegen, men hvordan har gravminnet havnet i Nes?

Kirkekontoret har kontaktet kirkevergen i Ringebu og vi avventer svar på hva han klarer å finne ut. Vi vil oppdatere her på nettsiden hvis vi får inn mer informasjon, og vi tar også gjerne imot informasjon på mail lillian@nes.kirker.net eller på telefon 63 91 12 82 / 922 44 864 hvis noen skulle sitte på relevant informasjon.

Generelt kan vi si at gravminner blir slettet når det har gått maksimalt 60 år, hvis ikke gravminnet er av en slik karakter at det er bevaringsverdig. Et trekors av denne typen vil normalt sett ikke være det. Når et gravsted blir slettet, så vil vanligvis gravminnet destrueres, men pårørende har også mulighet for å ta vare på gravminnet i privat eie. Det er ikke kirkens eiendom.

   

 

Del denne artikkel på e-post