Hvorfor markere reformasjonsjubileet i Norge?

Hvorfor markere reformasjonsjubileet i Norge?

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther formulerte sine 95 teser mot avlatshandelen. Det ble starten på reformasjonen − som førte til omfattende endringer i kirke og samfunnsliv. 2017 vil bli markert av lutherske kirker over hele verden, men også av andre kirkesamfunn. Jubileet gir anledning til fornyet oppmerksomhet om det sentrale i kristen tro, og om hvilken betydning lutherdommen/protestantismen har hatt − og fortsatt har − i det norske samfunnet. Refleksjon omkring reformasjonen og lutherdommens kjerne kan bringe viktige perspektiver inn i arbeidet med fornyelsen av Den norske kirke og dens oppdrag.

 

På våre hjemmesider http://www.kirkenines.no kan du etterhvert finne mer informasjon om arrangement i Nes knyttet til reformasjonsjubileet. Her er en kortfattet kronologisk oversikt over viktige begivenheter i norsk og internasjonalt kirkeliv med referanse til reformasjonshistorien:

https://kirken.no/nb-NO/reformasjon-2017/reformasjon-2017-ressurser/reformasjon-i-500-ar/

Lutherrosen er Martin Luthers personlige segl fra 1530. Den har blitt et utbredt symbol for den evangelisk-lutherske kirke.

 

Del denne artikkel på e-post