Nytt gjerde på Årnes kirkegård

Nytt gjerde på Årnes kirkegård

Nytt gjerde på Årnes kirkegård

I sommer har kirkegårdsarbeiderne i tillegg til den daglige driften holdt på med oppgradering av gjerdet på sørsiden av Årnes kirkegård, mot Årnes gård (misjonshuset).

 

Første steg var å få saget ned en eldre stor hekk som stod der. Dette ble delvis gjort ved hjelp av gravemaskin. Så har kirkegårdsarbeiderne selv utformet både de fine nye stolpene i gjerdet, og utskjæringene på selve gjerdeplankene.

Totalt vil det nå være hele 80 meter nytt gjerde som vil stå klart før vinteren. I tillegg til nytt gjerde vil det også gruses opp ny gangsti langs gjerdet. 

 

 

 

Del denne artikkel på e-post