Godt resultat i årets fasteaksjon

Godt resultat i årets fasteaksjon

Godt resultat i årets fasteaksjon

Fasteaksjonen 2018 ga et resultat på nær kr 120 000 i Nes. For disse pengene kan 600 mennesker få tilgang på rent vann. Dette bekrefter at dugnaden i regi av årets konfirmanter og andre hjelpere var meningsfull og virkelig med på å utgjøre en forskjell.

- Årets resultat er nest beste resultat for fasteaksjonen i Nes noensinne. De siste årene har det vært stadig færre som har kontanter tilgjengelig når bøssebærerne kommer, og derfor er det i år svært gledelig at gaver gitt ved bruk av Vipps er økende. Faktisk er Vipps-bidragene tredoblet i år sammenlignet med fjoråret, sier diakon Hilde Renate Bergly i Nes kirkelige fellesråd.

Diakon Hilde Renate Bergly ønsker å rette en takk til alle som bidro til det gode resultatet, og oppfordrer samtidig de som ennå ikke har fått gitt sitt bidrag til aksjonen om å benytte muligheten til å gi ved Vipps til 2426.

 

 

 

Del denne artikkel på e-post