Langt gress på gravplassene

Langt gress på gravplassene

Kirkens kontorer har i løpet av dagen fått enkelte henvendelser om langt gress ved gravplassene i bygda. Kirkevergen beklager at ikke gress er klippet ved alle gravplassene til 17. mai. Forklaringen er at det lenge var for bløtt på gravplassene til å kunne komme utpå med maskiner.

- Vi er nok omkring 14 dager forsinket sammenlignet med hva som har vært tilfellet de senere årene, forteller kirkegårdsformann Pål Thoresen. Dette er for øvrig også tilfellet for landbruket her omkring.  

- Arbeidet pågår imidlertid for fullt nå og det første som er gjort er bortkjøring av jordhauger etter gravferder som har vært det siste halvåret. Så etterfylles det med matjord og tilsås med gress. Vi regner imidlertid med å ha gressklippere i gang i midten av neste uke, sier Thoresen.

Kirkevergen setter pris på at folk bryr seg om hvordan det ser ut ved kirkene og gravplassene i kommunen, men ber om forståelse for at ressursene ikke alltid strekker til når gravferder og ordinær drift skal pågå parallelt med gradvis økende behov for grøntvedlikehold. Situasjonen bedres i månedsskiftet når ekstrahjelp/sommervikarer er på plass.

 

Del denne artikkel på e-post