Beplantning av fondsgraver er utført

Beplantning av fondsgraver er utført

Beplantning av fondsgraver er utført

 Beplantning av disse gravene påbegynnes alltid første uka i juni. Dette for å være sikker på at frostnettene er forbi. I år har vi hatt en unormalt varm mai, slik at mange nok gjerne skulle sett at vi hadde beplantet gravene tidligere. Dette har dessverre ikke latt seg gjøre, da vi bestiller blomster så tidlig som i februar/mars, med levering første uke i juni hvert år. Vi bestiller ca 1600 blomster til våre 250 fondsgraver, så det krever planlegging.

I år var det dessverre også en forsinkelse på ca 1 uke på leveransen fra grossist til gartneriet, som gjorde at vi ikke fikk startet utplanting før midten av uke 23. Vi startet da opp på Årnes gravplass hvor vi snart er ferdig med beplantningen. Vi har totalt 7 gravplasser som skal beplantes, og vi setter inn alt ledig mannskap slik at alle gravplasser var ferdig beplantet i midten av uke 24.

Vi kan også gledelig fortelle at vi i år har valgt å kjøpe inn 2 typer blomster, slik at alle fondsgraver i år vil beplantes med rosa isbegonia og sølvblad.

 

Del denne artikkel på e-post