Til deg som har mistet en du er glad i

Til deg som har mistet en du er glad i

Velkommen til sorggruppe

Menighetene i Aurskog-Høland, Sørum og Nes, samarbeider om å gi tilbud til å delta i sorggruppe. Vi ønsker å nå mennesker som sliter med sorg etter tap av sin ektefelle/samboer. Tilbudet er i første rekke tenkt til personer i alder 60+. Gruppelederne er kurset ved Sorgstøttesenteret på Ahus, og gruppene drives etter opplegg utarbeidet der.

Tilbudet er åpent for alle uavhengig av tro eller kirketilhørighet. I starten av hvert semester er det tenkt oppstart for en ny sorggruppe. Høsten 2018 har vi planlagt (forutsetter tilstrekkelig antall påmeldte) å starte opp: Mandag 20. august kl. 18-20.00.

Gruppen vil møtes mandagskvelder i Aurskog på Aur prestegård, i presteboligen (gul bygning).

Gruppen vil bestå av 6-8 deltagere, og gå over 9 samlinger på mandagskvelder. Aktuelle temaer i forhold til sorg vil bli tatt opp underveis. Alle vil få muligheten til å dele sin opplevelse av sorgen. Håpet er å gi hjelp til å leve videre med sorgen, på best mulig måte.

Kaffe, te og kjeks blir servert på gruppemøtene.

Kurset koster kr 200,- og dekker materiale og bevertning.

Dersom kostnaden er en hindring for å delta, tar du kontakt.

Det viktigste er at du kommer! Velkommen til å ta kontakt!

For påmelding eller spørsmål kan du ta kontakt med:

Hilde Renate Bergly: diakon@nes.kirker.net eller telefon 988 54 953

Dersom du har spørsmål kan du også ta kontakt med:

Kirkens kontorer i Nes: tlf. 63 91 12 80

 

Del denne artikkel på e-post