Til deg som har mistet en du er glad i

Til deg som har mistet en du er glad i

Til deg som har mistet en du er glad i

Velkommen til sorggruppe

Sogneprest Bjørg Elisabeth Oserud og diakon Hilde Renate Bergly inviterer til sorggruppe på gamle skolen i Årnes sentrum med oppstart 10 september. Dette gjelder deg som sørger etter tap av partner/ektefelle/samboer. Tilbudet er i første rekke tenkt til personer i alder 50+.

Gruppen drives etter opplegg utarbeidet ved sorgstøttesenteret på Ahus. Tilbudet går også til Aurskog-Høland, Sørum og Fet. Gruppen vil bestå av 4-11 deltagere, og gå over 7 samlinger på tirsdager fra kl. 15.00-17.00, med tre ukers mellomrom mellom samlingene.

Aktuelle temaer i forhold til sorg vil bli tatt opp underveis.

Alle vil få muligheten til å dele sin opplevelse av sorgen.

Håpet er å gi hjelp til å leve videre med sorgen, på best mulig måte.

Kaffe, te og kjeks blir servert på gruppemøtene.

Kurset koster kr 200,- og dekker bevertningen.

Dersom kostnaden er en hindring for å delta, tar du kontakt.

Det viktigste er at du kommer!

Tilbudet er åpent for alle uavhengig av tilhørighet i trossamfunn.

Sorgstøttesenteret ved AHUS tilbyr sorggrupper for andre kategorier sørgende, f.eks. for foreldre som har mistet et barn, for søsken, for de som har mistet noen etter selvmord eller for yngre som har mistet sin livsledsager. Mange opplever god støtte i å delta i en gruppe sammen med andre som har opplevd noe av det samme som en selv. 

Oppstart 10 september 2019 kl 15.00-17.00. Det er ønskelig at alle kan delta fra starten av, men vi åpner også for å kunne komme med fra andre samling som blir 1 oktober.

Videre møtes vi: 22 oktober, 12 november, 3 desember, 7 januar og siste samling 28 januar.
Gruppen vil møtes på Årnes gamle skole.
Påmelding til:

Kirkens kontorer i Nes, tlf 63 91 12 82
Epost: post@nes.kirker.net
Dersom du har spørsmål kan du også ta kontakt med:
Hilde Renate Bergly: diakon@nes.kirker.net , tlf 988 54 953

Velkommen!

 

Del denne artikkel på e-post