Til deg som har mistet en du er glad i

Til deg som har mistet en du er glad i

Velkommen til sorggruppe
5 stykker er allerede påmeldt, men det er fortsatt plass til flere.

Sogneprest Bjørg Elisabeth Oserud og diakon Hilde Renate Bergly inviterer til sorggruppe på gamle skolen i Årnes sentrum på nyåret. Dette gjelder deg som sørger etter tap av partner/ektefelle/samboer. Tilbudet er i første rekke tenkt til personer i alder 60+.

Gruppen drives etter opplegg utarbeidet ved sorgstøttesenteret på Ahus. Tilbudet går også til Aurskog-Høland, Sørum og Fet. Gruppen vil bestå av 4-11 deltagere, og gå over 7 samlinger på tirsdager fra kl. 15.00-17.00, med tre ukers mellomrom mellom samlingene.

Aktuelle temaer i forhold til sorg vil bli tatt opp underveis.

Alle vil få muligheten til å dele sin opplevelse av sorgen.

Håpet er å gi hjelp til å leve videre med sorgen, på best mulig måte.

Kaffe, te og kjeks blir servert på gruppemøtene.

Kurset koster kr 200,- og dekker bevertningen.

Dersom kostnaden er en hindring for å delta, tar du kontakt.

Det viktigste er at du kommer!

Tilbudet er åpent for alle uavhengig av tilhørighet i trossamfunn.

Sorgstøttesenteret ved AHUS tilbyr sorggrupper for andre kategorier sørgende, f.eks. for foreldre som har mistet et barn, for søsken, for de som har mistet noen etter selvmord eller for yngre som har mistet sin livsledsager. Mange opplever god støtte i å delta i en gruppe sammen med andre som har opplevd noe av det samme som en selv. 

Oppstart 22. januar 2019 kl 15.00-17.00. Det er ønskelig at alle kan delta fra starten av, men vi åpner også for å kunne komme med fra andre samling som blir 12. februar.

Videre møtes vi: 5. mars, 2. april, 23. april, 14. mai og siste samling 4. juni.

Gruppen vil møtes på Årnes gamle skole.

Påmelding eller spørmål:

Kirkens kontorer i Nes tlf: 63 91 12 82 mail: post@nes.kirker.net

Fet kirkekontor tlf: 63 88 61 00 mail: menighetskontoret@fet.kommune.no

Marie S. Grimstad: marie.grimstad@sorumkirke.no Tlf: 63 86 79 61

Hans-Egil Øien: hans.egil.oien@ah.kirken.no Tlf: 975 79 803

Hilde Renate Bergly:diakon@nes.kirker.net Tlf : 988 54 953

 

Del denne artikkel på e-post