Vil du bli frivillig familiekontakt?

Vil du bli frivillig familiekontakt?

Home start i Nes kommune

Nes kommune ved Familiens Hus tilbyr nå Home Start Familiekontakten (HSF) til småbarnsfamilier i Nes. HSF er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder. Det tilbys støtte  og veiledning til familier som selv ønsker dette. Hjelpen gis av frivillige (familiekontakter) som besøker familiens hjem en gang per uke i 2-4 timer over en periode på omkring et halvt år. Familiene definerer selv hva de trenger støtte til. Kanskje kan man hjelpe til med lekser for eldre barn, passe de minste, bære en tvilling mens mor ammer den andre og ellers være til støtte og hjelp der det trengs.

Ønsker du å hjelpe andre småbarnsfamilier? Erfaring og egnethet med barn er vesentlige egenskaper. Familiekontakter er mennesker som har tid til overs og som har glede av å være sammen med barn. Dette er et lavterskel tilbud til familier som trenger hjelp/avlastning i en hektisk småbarnshverdag, for eksempel aleneforeldre, foreldre til tvillinger, nytilflyttede med begrenset nettverk, foreldre med kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne osv.

Som frivillig får man et refleksjonskurs i forkant og god oppfølging underveis. Det vil ofte være sosiale treffpunkter mellom de frivillige slik at det oppleves sosialt og nettverksbyggende for den frivillige å være en del av Home Start (en organisasjon med over 30 avdelinger i Norge). Kursstart er planlagt til mandag 27. august.

Om du tenker at dette passer for deg, eller noen andre du vet om, ta kontakt ned diakon Hilde Renate Begly, e-post, hilde@nes.kirker.net eller på tlf 988 53 953

Vi ønsker å bidra til at Nes kommune ved Familiens Hus lykkes med dette tiltaket. Det er nestekjærlighet og inkluderende felleskap i praksis.

 

Del denne artikkel på e-post