Forbud mot åpen ild på offentlig sted

Forbud mot åpen ild på offentlig sted

Forbud mot åpen ild på offentlig sted

Kirkevergen i Nes minner om at totalforbudet også omfatter gravplassene.   

Øvre Romerike Brann og redning skriver på sine hjemmesider at tørken vi har hatt denne sommeren har gitt en ekstrem situasjon, og at forbudet mot åpen ild skjerpes.

Totalforbudet utvides til å omfatte alle offentlige områder, selv om de ikke ligger i nærheten av skog og mark.

Kirkevergen ber folk unngå bruk av levende lys på gravplassene denne perioden. Selv om stearinlyset er plassert inne i en lykt så kan lykten av ulike årsaker velte. Lykten gir demed ikke tilstrekkelig beskyttelse når den er uten tilsyn. En tur innom en av gravplassene sent torsdag kveld viste at folk flest respekterer forbudet, for de lysene vi da registrerte var solcellelys.

 

Del denne artikkel på e-post