60 barn på tårnagenttreff i Nes kirke

60 barn på tårnagenttreff i Nes kirke

60 barn på tårnagenttreff i Nes kirke

Fredag 2. November ble det arrangert Tårnagenttreff i Nes Kirke.

Dette var planleggingsdag for skolen, så arrangementet varte fra kl. 9.00-15.00.

Dagen startet med frokost, hvor barna ble delt inn i grupper med hver sin gruppeleder.

Gruppene hadde egne dyrenavn som for eksempel gaupe, elg og rådyr.

Hver gruppe fikk et hemmelig brev fra Eivind prest, som forklarte at han trengte hjelp til å løse noen mysterier i kirka.

Så begynte rebusløpet med ulike oppgaver rundt omkring i kirka, i tårnet og på kirkegården.

Etterpå var det filmvisning i kirkerommet med popcorn og juice.

Så var det utelek med grilling av pølser på kirkegården.

Dagen ble avsluttet med en liturgisk avslutning hvor barna fikk oppleve en kort historisk innføring i Nes kirkes historie. Her deltok bl.a. Øyvind Sørum som syngende munk, og Eivind Johannesen som Finckenhagen til stor begeistring blant barna.

Takk til alle frivillige fra alle menighetsråd i Nes, som gjorde denne dagen mulig.

 

 

Del denne artikkel på e-post