Kirken trenger deg!

Kirken trenger deg!

Det er kirkevalg (8.) og 9. september 2019. Kanskje du vil stille til valg?

Du er invitert til å være med på å skape fremtidens kirke! Kirken er et mangfoldig fellesskap. Ulike meninger og ulikheter gjør fellesskapet rikere. Derfor er det behov for nettopp deg eller naboen din i menighetsrådet. Vi ønsker alle interesserte velkommen til møte i kommunestyresalen, Nes rådhus onsdag 13. februar kl 18.30 for nærmere informasjon.

Høsten 2019 skal det velges 35-40 faste medlemmer til menighetsrådene i Den norske kirke i Nes.

Du kan bli med og bestemme hva din kirke skal gjøre. Hver uke inviterer kirken folk til aktiviteter, gudstjenester og kulturopplevelser. Du kan bidra i arbeidet med å utvikle kirken og menigheten der du bor. Kirken din gir mange muligheter for ditt engasjement. I møtene med folk i ditt nabolag kan dine holdninger og handlinger utgjøre en forskjell.

Alle medlemmer av Den norske kirke over 18 år, som er folkeregisterført i det soknet man ønsker å stille til valg, er valgbare. Det er et stort ønske om variasjon i alder, kjønn og yrkes- og utdanningsbakgrunn.

Hva gjør menighetsrådet?

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem i menighetsrådet kan du påvirke de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning. Menighetsrådet møtes 2–4 ganger i halvåret, og medlemmene velges for fire år.

Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet:

  1. Du bidrar til å holde lokalkirken levende
  2. Du blir del av et kristent fellesskap
  3. Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
  4. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
  5. Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken
  6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt
  7. Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke
  8. Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt
  9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger
  10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv

Foto: © Kirkerådet

 

Del denne artikkel på e-post