Gi et liv med vann

Gi et liv med vann

Gi et liv med vann

Sammen skaper vi endring og redder liv. For bare kr 200 kroner kan du gi et menneske varig tilgang på rent vann!

Konfirmanter, ungdom og andre går med bøsse tirsdag 9. april. Ta vel imot dem! Bli gjerne med som bøssebærere du også. Møt opp ved din lokale kirke kl 17.30 denne tirsdagen og gå fra kl 18-20. Barn kan gå sammen med en voksen. Gi et liv med vann, VIPPS 2426.

 

Klarer du tenke deg fire år uten regn? Rent vann er en menneskerettighet. Vann er liv. Tørke betyr at dyra, levebrødet, dør først. Så dør de aller minste, spedbarna, så de eldste menneskene. Til slutt dør barna og de voksne. Det finnes ikke noe land i verden som kan håndtere en slik tørke uten hjelp utenfra. I Somalia er nomadebefolkningen særlig hardt rammet av klimaendringene.

I flyktningeleiren i Garowe i Somalia sørger Kirkens Nødhjelp for at de 37.000 som bor i leiren får rent vann hver dag. 4,2 millioner mennesker trenger hjelp i Somalia og 2,6 millioner er på flukt i eget land på grunn tørke og konflikt. Noen av dem finner veien til landsbyene hvor Kirkens Nødhjelp deler ut vann og mat. 

 

 

Del denne artikkel på e-post