Konsulent/sekretær

Konsulent/sekretær

Nes kommune har 21 700 innbyggere og ligger ca 50 min nord/øst for Oslo og ca 30 min fra Gardermoen. Det er 6 sokn, 6 kirker og 1 kapell i Nes. Det er felles kirkekontor på Årnes. Fellesrådet har 15 ansatte, som sammen med prosten for Østre Romerike prosti og 4 sokneprester har sin arbeidsplass ved kirkekontoret.

Nes kirkelige fellesråd har ledig stilling som konsulent/sekretær i 100 prosent stilling.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling og administrative oppgaver ved kirkens kontorer
 • Daglig kontakt med publikum gjennom ekspedisjon, telefon og e-post
 • Post og arkiv
 • Kirkebokføring (e-kirkebok) og sekretæroppgaver for prestene
 • Kommunikasjonsarbeid
 • Yte støtte til menighetsrådenes arbeid (felles innkjøp, diverse registreringer etc.)
 • Andre oppgaver vil bli pålagt ved behov

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen administrasjon og/eller forvaltning-/økonomi-/personalarbeid
 • Erfaring fra kontoradministrativ virksomhet
 • God kjennskap til offentlig forvaltning og Den norske kirkes arbeid
 • Medlem av Den norske kirke
 • Fortrolig med bruk av IKT som arbeidsverktøy

 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, strukturert og evne til å videreutvikle eksisterende rutiner
 • Gode samarbeidsevner
 • Ha øye for detaljer
 • Personlig egnethet og evne til fleksibilitet vil bli tillagt vekt

 

Vi tilbyr

En trivelig arbeidsplass med engasjerte og dedikerte medarbeidere, varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for utvikling. Lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til tariffavtale for KA-området, pensjonsordning i KLP.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt kirkeverge/daglig leder Tor Tvethaug 63 91 12 81/ 992 44 815, eller konsulent Lillian E. Syversrud 63 91 12 80/ 922 44 864.

 

Søknad med CV sendes Nes kirkelige fellesråd, pb. 205, 2151 Årnes, eller per e-post til: post@nes.kirker.net, innen 24. mai 2019. 

 

Del denne artikkel på e-post