Kirkevalget 2019

Kirkevalget 2019

Kirkevalget 2019

Din stemme teller i Kirkevalget

Er du en av over 16 000 nesbuer som er medlem i Den norske kirke? Da er din stemme viktig i Kirkevalget! Når du stemmer gir du en tommel opp til din lokale menighet, og du er med på å bestemme hvem som skal lede den framover.

Det er nokså vanskelig å forestille seg hvordan samfunnet hadde vært uten kirken. Den tar del i våre hverdagsliv og ved livets begivenheter. I sorgen og festen, i trøsten, sangen, leken og gleden. Kirken er åpen for alle, fra vugge til grav. Kirken har rom for deg!

Hvordan vil du at kirken skal være? Ved Kirkevalget 8.-9. september har du mulighet til å påvirke: Samtidig som kommunestyre- og fylkestingsvalget holdes, kan du også stemme fram hvem som skal lede kirken på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det skjer i et lokale rett i nærheten av kommunestyre- og fylkestingsvalget. Eller du kan møte opp på kirkens kontorer for å forhåndsstemme fra 10. august til 6. september.

To valg
Kirkevalget er to valg: Du kan stemme på kandidater til menighetsrådet og til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Bispedømmerådsvalget kan du lese mer om ved å klikke på denne lenken: https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-bispedomme/fagomrader/kirkevalg2019/

Til menighetsrådsvalget i Nes har en gjeng flotte medlemmer sagt ja til å være kandidater til menighetsrådene og lede menighetene de neste fire årene. Dette er et flertallsvalg, der du blant annet har mulighet til å gi kandidater en ekstrastemme. Kandidatene med flest stemmer blir med i rådet.

 

Del denne artikkel på e-post