VALGRESULTATER

VALGRESULTATER

VALGRESULTATER

Sammensetningen av menighetsrådene i Nes neste valgperiode er nå klar.

Valgoppslutningen om kirkevalget i Nes hadde en tilbakegang på 3,5 prosent, sammenlignet med kirkevalget for fire år siden. Valgoppslutningen i år var på 13 prosent, og er tilsvarende oppslutning som ved valget i 2011.

I antall var det 1809 personer i Nes som stemte ved årets kirkevalg, dette er 401 færre stemmegivere enn ved valget i 2015. Det er betydelig flere som valgte å avgi stemme til det lokale menighetsrådsvalget enn til bispedømmeråd og kirkemøtet.

De nye menighetsrådene skal ha konstituerende møte innen utgangen av oktober, og hvem som skal være leder/nestleder i menighetsrådet det første året blir først klart etter at dette møtet er avholdt.

Her er oversikten over de nye menighetsrådene i Nes kommende valgperiode:

Personer i nytt menighetsråd ÅRNES sokn

Faste medlemmer

 HEIDI HENRIKSEN ØVERHEIM, BRAUTERGUTUA, 2150 ÅRNES

 KARI KIRKENÆR, BEKKELIVEGEN, 2150 ÅRNES

 CECILIE IHLI WALDO, BLÅBÆRLIA, 2150 ÅRNES

 AUD IRENE RYBRÅTEN, MØLLERSTUA, 2150 ÅRNES

 BERIT INGEBORGRUD, BANKLIA, 2150 ÅRNES

 EINAR NORBAKKEN, HAGEBYEN, 2150 ÅRNES

Kvinnelige medlemmer: 5

Mannlige medlemmer: 1

Medlemmer under 30 år i valgåret: 0

 

Varamedlemmer

 ØRJAN ØRBÆK RØNNING, BEVERVEGEN, 2150 ÅRNES

 AGNES MELBY, RAUMNESSAGA, 2150 ÅRNES

 HILDE MARI LINAKER, ØVRE DROGNESVEG, 2150 ÅRNES

 VERONICA EIK OTTESEN-SELFORS, KONGLEVEGEN, 2150 ÅRNES

 HAAKON TEIG, RUNNIVEGEN, 2150 ÅRNES

Kvinnelige varamedlemmer: 3

Mannlige varamedlemmer: 2

Varamedlemmer under 30 år i valgåret: 2

 

Personer i nytt menighetsråd AULI sokn

Faste medlemmer

 MORTEN SAMUELSEN FINHOLT, ØVRE HAGAVEG, 2150 ÅRNES

 ANDREAS RUDSHAUG JENSEN, HAMMERSTADVEGEN, 2150 ÅRNES

 KNUT SINKERUD, SOLBERGVEGEN, 1929 AULI

 ELSE MARIE SAGEN OTTERSHAGEN, EIDSVEGEN, 1927 RÅNÅSFOSS

 ESPEN MØRDRE RINGSTAD, STUBBERUDVEGEN, 2150 ÅRNES

 MAGNHILD SALATER-DALJORD, SKREDDERSTUVEGEN, 1929 AULI

Kvinnelige medlemmer: 2

Mannlige medlemmer: 4

Medlemmer under 30 år i valgåret: 2

 

Varamedlemmer

 ELSE MARIE HUSER, ØVRE HAGAVEG, 2150 ÅRNES

 ANDERS JENSEN, HAMMERSTADVEGEN, 2150 ÅRNES

 MONICA HEGGELUND, VERKENSVEGEN, 1929 AULI

 SVEIN ÅGE OLSEN, UTSIKTEN, 1929 AULI

Kvinnelige varamedlemmer: 2

Mannlige varamedlemmer: 2

Varamedlemmer under 30 år i valgåret: 0

 

Personer i nytt menighetsråd NES sokn

Faste medlemmer

 BENTE KRISTIN ØSTENG NYERRØD, JELLUMVEGEN, 2160 VORMSUND

 THORE VESTRUM, SANDVEGEN, 2166 OPPAKER

 GRY HELENE KARTERUD, FUNNEFOSSVEGEN, 2166 OPPAKER

 BIRGIT GRENI, PERSTUGUTUA, 2160 VORMSUND

 EVY REIDUN VEIDAHL, FUNNEFOSSVEGEN, 2166 OPPAKER

 HANS GEORG HAUG, AURBERGMOEN, 2160 VORMSUND

Kvinnelige medlemmer: 4

Mannlige medlemmer: 2

Medlemmer under 30 år i valgåret: 0

 

Varamedlemmer

 WENCHE HUSÅS SUNDBY, TEPPA VEG, 2166 OPPAKER

 ERIK GRENAKER, GRANHEIMGUTUA, 2160 VORMSUND

 UNNI ASTRID FURU, GRENIGUTUA, 2160 VORMSUND

Kvinnelige varamedlemmer: 2

Mannlige varamedlemmer: 1

Varamedlemmer under 30 år i valgåret: 0

 

Personer i nytt menighetsråd UDENES sokn

Faste medlemmer

 MARIANNE SLETTE GRANUM, ORIONVEGEN, 2165 HVAM

 SOFIE GRØNBAKKEN, POLARISVEGEN, 2165 HVAM

 ANN KRISTIN GRØNBAKKEN, POLARISVEGEN, 2165 HVAM

 HILDE MERETHE FRISTAD RUDOLPH, SKORPIONEN, 2165 HVAM

Kvinnelige medlemmer: 4

Mannlige medlemmer: 0

Medlemmer under 30 år i valgåret: 1

 

Varamedlemmer

 LARISA BULL, SEKSTANTEN, 2165 HVAM

 BEATE GULBRANDSEN, POLARISVEGEN, 2165 HVAM

 LAILA KOLDINGSNÆS MYRVOLD, SKREPPENGVEGEN, 2150 ÅRNES

 VIGDIS ROALDSTVEIT LØNNING, TELLUSVEGEN, 2165 HVAM

 CAMILLA AANESTAD, SIRIUSVEGEN, 2165 HVAM

Kvinnelige varamedlemmer: 5

Mannlige varamedlemmer: 0

Varamedlemmer under 30 år i valgåret: 0

 

Personer i nytt menighetsråd FENSTAD sokn

Faste medlemmer

TOR GRANMO 262 GRINDERVEGEN, 2170, FENSTAD

JOHNY BREKKE 257 HUSERVEGEN, 2170, FENSTAD

ANITA LINDHOLT 251 MYRSTUBBEN, 2170, FENSTAD

RAGNHILD BERG HAGEN 240 VESTSIDAVEGEN, 2162, BRÅRUD

SVERRE RIMSTAD 240 JERPESTADVEGEN, 2170, FENSTAD

RUNE SJØLIE 239 DOKTORBAKKEN, 2160, VORMSUND

Kvinnelige medlemmer: 2

Mannlige medlemmer: 4

Medlemmer under 30 år i valgåret: 0

 

Varamedlemmer:

TOVE MARGARETH HANSEN HOGSNES, 239 FARSETVEGEN, 2170, FENSTAD

EVA VÅLER 235 GUNNERUDBERGET, 2162, BRÅRUD

FRIDA HAUGEN 233 EIDSVOLLVEGEN, 2170, FENSTAD

INGVEIG HILDE OLBERG 230 HUSERVEGEN, 2170, FENSTAD

KATE IVONNE VANDVIK LIBERG WATTENGÅRD, 215 VESTSIDAVEGEN, 2160, VORMSUND

Kvinnelige medlemmer: 5

Mannlige medlemmer: 0

Medlemmer under 30 år i valgåret: 1

 

Personer i nytt menighetsråd INGEBORGRUD sokn

Faste medlemmer

 KARIN KJONE, VØYENBRÅTEN, 2164 SKOGBYGDA

 KETIL SØRØY, VILLAVEGEN, 2164 SKOGBYGDA

 JARLE SKOLBEKKEN, LIAGRENDA, 2164 SKOGBYGDA

 ANDERS PAULSEN, TELLUSVEGEN, 2165 HVAM

 BENTE WIEDSWANG RØNOLD, FURUSVINGEN, 2164 SKOGBYGDA

 MAY VIDHØY, TOGSTADVEGEN, 2164 SKOGBYGDA

Kvinnelige medlemmer: 3

Mannlige medlemmer: 3

Medlemmer under 30 år i valgåret: 0

 

Varamedlemmer

 ROGER ERLAND AASVANGEN, HOLSVEGEN, 2164 SKOGBYGDA

 SOLVEIG BEKKERUD, ÅSVEGEN, 2164 SKOGBYGDA

 SOLVEIG SANNERUD, SANDBEKKVEGEN, 2164 SKOGBYGDA

 ELISABETH ENGEN, HOLSVEGEN, 2164 SKOGBYGDA

 LENA OLSEN, SJØLIVEGEN, 2164 SKOGBYGDA

Kvinnelige varamedlemmer: 4

Mannlige varamedlemmer: 1

Varamedlemmer under 30 år i valgåret: 0

 

Del denne artikkel på e-post