Ledig 100% stilling som gravplassarbeider

Ledig 100% stilling som gravplassarbeider

Ledig 100% stilling som gravplassarbeider


Nes kirkelige fellesråd har ledig stilling som gravplassarbeider i 100 prosent stilling.


Nes kommune har 21 700 innbyggere og ligger ca 50 min nord/øst for Oslo og ca 30 min fra Gardermoen. Det er 6 sokn, 6 kirker og 1 kapell i Nes. Det er felles kirkekontor på Årnes. Fellesrådet har 15 ansatte, som sammen med prosten for Østre Romerike prosti og 4 sokneprester har sin arbeidsplass ved kirkekontoret.

 

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegging og gjennomføring av gravferder og urnenedsettinger
 • Drift og vedlikehold av gravplassene
 • Drift og vedlikehold av maskiner og utstyr
 • Andre oppgaver vil bli pålagt ved behov, for eksempel å bistå ved begravelser/bisettelser, skole- og barnehagebesøk i kirkene.

Kvalifikasjoner

 • Maskinførerbevis og dokumentert erfaring med bruk av gravemaskin.
 • Førerkort klasse BE og C1, eventuelt villighet til å ta dette.
 • Erfaring med drift av gravplasser, grøntareal/parkanlegg eller annen relevant erfaring
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, strukturert og serviceinnstilt
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet og evne til fleksibilitet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

En trivelig arbeidsplass med engasjerte og dedikerte medarbeidere, varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for utvikling. Lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til tariffavtale for KA-området, pensjonsordning i KLP.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt konsulent Lillian E. Syversrud 63 91 12 80/ 922 44 864, eller kirkegårdsformann Pål Thoresen 975 92 585.

Søknad med CV sendes Nes kirkelige fellesråd, pb. 205, 2151 Årnes, eller per e-post til: post@nes.kirker.net, innen 10. oktober 2019. 

 

Del denne artikkel på e-post