Kunngjøring

Kunngjøring

Kunngjøring

Anskaffelse av rådgiver til tilstandsanalyse av 7 kirker

Nes kirkelige fellesråd inviterer til konkurranse om valg av rådgiver for anskaffelse av rådgivertjeneste for tilstandsanalyse av 7 kirkebygg. Konkurransen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift. Anskaffelsen er under 1,1 mill. kroner ekskl. mva. og gjennomføres etter anskaffelsesforskriften del I. Det føres en anskaffelsesprotokoll.
 
Konkurransegrunnlag med vedlegg finnes her på Nes kommunes nettsider.
 
Kontaktperson: Kirkeverge Tor Tvethaug, tlf. 992 44 815.
 
Tilbudsfrist er 1.11.2019 kl. 12.00.

 

Del denne artikkel på e-post