Åpen kirke og minnegudstjenester - Allehelgen i Nes

Åpen kirke og minnegudstjenester - Allehelgen i Nes

Åpen kirke og minnegudstjenester - Allehelgen i Nes

Rom for deg

Kirken har lang erfaring i å møte og støtte sørgende. Kirken har medarbeidere som nesten daglig har kontakt med død og sorg. Dette kan være gjennom møter og nærvær på gravplassene, samtaler ved dødsfall, ved gravferder og i besøk, samtaler og samtalegrupper. Inger trenger henvisning eller resept. Alle blir møtt av folk som har tid til å lytte.

Rom for å minnes

3. november markeres Allehelgensdag med minnegudstjenester i kirkene i Nes. Vi minnes de døde i bønn og med vakker musikk. Navnene til dem som siden forrige Allehelgensdag er gravlagt, eller har hatt seremoni, ved den aktuelle kirken vil bli lest opp. Sorgen har ingen «best før-dato» og det finnes verken normal eller unormal lang tid for sorg. Det er mange som vil minnes noen denne dagen og folk vil komme for å sette lys på gravene eller tenne et lys i kirken.


Velkommen til Åpen kirke til følgende tider:

 • Årnes: 15.00-18.00
 • Auli: 16.00-17.00
 • Klodsbodding: 18.00-19.00
 • Ingeborgrud: 15.00-17.00
 • Fenstad: 16.00-19.00
 • Nes: 17.00-19.00
 • Udenes: 15.00-17.00

Minnegudstjeneste i alle våre kirker:

 • Årnes kirke kl. 18.00 v/ prest Eivind Johannessen og organist Tone Åsheim Henriksen
 • Auli kirke kl. 17.00 v/prest Bjørn Skogstad og organist Solveig Skjerdal
 • Klodsbodding kapell kl. 19.00 v/prest Bjørn Skogstad og organist Solveig Skjerdal
 • Ingeborgrud kirke kl. 17.00 v/prest Bjørg Elisabeth Oserud og organist Lajla Marie Sydtangen
 • Fenstad kirke kl. 19.00 v/prest Bjørg Elisabeth Oserud og organist Lajla Marie Sydtangen
 • Nes kirke kl. 19.00 v/ prest Anne Borgen og organist Øyvind Sørum
 • Udenes kirke kl. 17.00 v/ prest Anne Borgen og organist Øyvind Sørum

 

Del denne artikkel på e-post