Nes kirkelige fellesråd > Dåp

Dåp

Kjære foreldre!

Gratulerer med det nyfødte barnet!

Vi vil gjerne dele gleden med dere og feire at et nytt menneske får plass i kirkens store fellesskap.

Dåpen er en gave fra Gud.

Det er ikke lett å forstå dåpen, men den er enkel å utføre. Vi øser vann over barnets hode, og sier hva dåpen betyr. Vann er livgivende, og vann renser. Slik er vannet er et konkret tegn på Guds omsorg. 

Alle som døpes blir medlem i Den norske kirke. Les mer om dåpen.

Før dåpen

Hvilken menighet tilhører du?

Auli menighet
Auli menighet omfatter Auli kirke og Klodsbodding kapell.

Fenstad menighet
Fenstad menighet omfatter Fenstad kirke.

Ingeborgrud menighet
Omfatter Ingeborgrud kirke, som ligger i Skogbygda.

Nes menighet
Omfatter Nes kirke, som ligger i Vormsund.

Udenes menighet
Omfatter Udenes kirke, som ligger på Hvam (inkludert i denne menigheten er beboere på Neskollen og Tomteråsen)

Årnes menighet
Omfatter Årnes kirke.

Dåpssamtale

I forkant av dåpen tar kirkekontoret kontakt med dere for avtale om dåpssamtale. Dersom det er ønskelig å døpe barnet i en annen kirke enn den dere sokner til, tar dere likevel først kontakt med menighetskontoret i ditt sokn. Det er den kirken dere sokner til som følger dere opp med dåpssamtale.

Finn en dag som passer

I forbindelse med fødselen mottar dere ”Skjema om navnevalg” fra Folkeregisteret. Skjemaet inneholder allerede opplysning om barnets fødselsnummer. Dette trenger dere for å bestille dåp. Dere må fylle ut dette skjemaet og returnere det til Folkeregisteret i god tid før dåpen. Barnets navn må være registrert hos Folkeregisteret før dåpsattest kan lages.

Mange ønsker dåp, derfor er det best å avtale dåpsdag i god tid på forhånd. 

Vi anbefaler at dere døper barnet i løpet av det første året, men kirken har ingen aldersgrense for dåp.

Menighetene har dåp jevnlig, og dere velger fritt en dag som passer for dere. Det er plass til flere dåpsbarn på samme gudstjeneste  Noen gudstjenester er lagt opp som "familiegudstjeneste", og disse vil i større grad være rettet mot barn.  Det kan kanskje passe godt om det er mange barn i familien.

Når du ønsker dåp, kan du ta kontakt med oss på telefon 63 91 12 82, eller benytte vårt elektroniske skjema for å melde dåp, I skjemaet vil du få opp aktuelle ledige dåpsdager i de ulike kirkene.

Faddere

Når dere bestiller dåp, er det greit at dere har klart hvem som skal være faddere til barnet. Fadderne må være over 15 år og medlemmer av Den Norske Kirke. De som ikke er medlem i Den Norske Kirke kan være faddere så lenge de ikke forkaster barnedåpen. Likeså kan personer som står utenfor ethvert kirkesamfunn være faddere så lenge de ikke fornekter den kristne tro. Dere må ha minst 2 faddere, og maksimalt 6 faddere.

På dåpsdagen

Kom til kirken

Dåpen kommer vanligvis tidlig i gudstjenesten. Som regel bærer foreldrene dåpsbarnet inn i prosesjon når gudstjenesten begynner.

Det er reservert plasser foran i kirken for de som bærer barnet inn. Faddere og andre setter seg der de ønsker.

Noen praktiske tips: 
Det er lurt å beregne god tid, så unngår både dere og barnet å bli stresset. Kom helst en halv time på forhånd.
Det kan også være lurt å knyte opp båndene på lua før dere går fram til døpefonten.
Blir barnet urolig gjør det ingenting om dere går litt omkring med det. 
 

Fotografering: Det er best om dere velger en i familien til å ta bilder, slik at alle dere andre kan være fullt tilstede i øyeblikket.

Er du konfirmant - men ikke døpt? Ta kontakt med din konfirmantprest.

Er du udøpt voksen som ønsker å bli døpt? Ta kontakt med en av prestene i din menighet via kirkekontoret på 63 91 12 82 eller post@nes.kirker.net ..

Etter dåpen

Dåp av større barn, ungdom og voksne

Det er ingen øvre aldersgrense for dåp. Det er ikke uvanlig at både større barn, ungdommer og voksne blir døpt.

Ta kontakt med Kirkens kontor på 63 91 12 82 eller post@nes.kirker.net for mer informasjon.

Oppfølging og opplæring

Når barnet er døpt er det fullverdig medlem av Den norske kirke. Og menigheten har tatt på seg et ansvar for å lære barnet om den kristne troen og gjøre det kjent med tradisjoner og høytider. 

Les mer...