Nes kirkelige fellesråd > Diakoni

Diakoni og omsorg

Diakonien bygger på fire grunnpilarer; nestekjærlighet, inkluderende felleskap, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Diakoni handler også om livets store spørsmål. Det handler om å være et medmenneske, å gå et stykke vei sammen med mennesker som trenger det, det handler om å investere i andre mennesker.

Som diakon er jeg opptatt av utfordringene som er i Nes kommune og rette innsats i forebyggende arbeid og forstå behovene i kommunen. Dette kan innebære å være tilstede for kriserammede, eller reflektere sammen med en ungdom om valg og muligheter. Helt konkret så jobber diakoner med å bedre menneskers livsvilkår uavhengig av bakgrunn og livsfase. Diakonien i Nes vil ha felleskap som preges av inkludering og mangfold. Har du behov, ønsker, ideer eller vil bidra kan du kontakte diakonen ved Nes kirkelige fellesråd, Hilde Renate Bergly.

Velkommen til MUSIKK-KAFÈ

Nes diakonat drar i gang høstens første musikk-kafè på Nes sykehjem mandag 7 oktober kl 11.00. Videre går turen til Leirvegen bosenter mandag 14 oktober, og Runnitunet omsorgsbolig mandag 28 oktober.

Les mer...

Til deg som har mistet en du er glad i

Velkommen til sorggruppe

Les mer...

Velkommen til MUSIKK-KAFÈ

Nes diakonat drar i gang høstens første musikk-kafè på Nes sykehjem mandag 7 oktober kl 11.00. Videre går turen til Leirvegen bosenter mandag 14 oktober, og Runnitunet omsorgsbolig mandag 28 oktober.

Les mer...