KONFIRMASJON

I Norge er den Religiøse myndighetsalder 15 år. Alle 14 åringer, hvor minst en av foreldrene er medlem av Den norske kirke, får tilsendt brev fra den kirken de sokner til med informasjon om konfirmasjon. Hvis dere er usikker på hvilken kirke det er, se www.kirken.no.  Der kan dere skrive inn adressen deres og søke opp hvilken menighet dere sokner til.

Hva går konfirmantopplegget ut på?

Konfirmasjonsundervisningen starter vanligvis på høsten og avsluttes på våren før selve konfirmasjonsdagen. Det er presten i kirken som står for selve undervisningen. Kirkelig Konfirmasjon arrangeres i regi av Den Norske Kirke, og er et kristent livssynstilbud. 


Hvem kan være med?

Til dette spørsmålet svarer vi alltid; ALLE! Konfirmasjonstiden er åpen for alle som vil bli kjent med ha kirken står for og som ønsker å lære mer om det kristne livssynet.  Vi pleier å legge vekt på at «konfirmere» også betyr å «styrke», dvs. at vi vil styrke den unge i sin søken og spørsmål og tro gjennom hele konfirmasjonsopplegget. 

Påmelding:

Vi har innskrivning av konfirmanter hver vår. Man kan melde seg på elektronisk, kontakte Kirkens kontorer på 63911282 eller via mail post@nes.kirker.net ..

Før konfirmasjon

Påmelding konfirmant 2019

I disse dager har du mulighet til å melde deg opp som konfirmant i kirka 2019.

Her er litt info om hva som skjer i løpet av året.

Les mer...

Fremtidige konfirmasjonsdatoer

Konfirmasjon 2019
Auli: 26. mai (søndag) og 1. juni (lørdag)
Fenstad 2 juni
Ingeborgrud: 26. mai
Nes: 2. juni
Udenes: 26. mai
Årnes: 25. mai (lørdag) og 2. juni (søndag)

Konfirmasjon 2020
Auli: 31. mai (søndag) og 6. juni (lørdag)
Fenstad: 7. juni
Ingeborgrud: 31. mai
Klodsbodding: 30. mai (lørdag)

Nes: 7. juni
Udenes: 30 mai (lørdag) og 31 mai (søndag)
Årnes: 30. mai (lørdag) og 7. juni (søndag)

Konfirmasjon 2021
Auli: 30. mai (søndag) og 5. juni (lørdag)
Fenstad: 6. juni
Klodsbodding: 29. mai (lørdag)

Ingeborgrud: 30. mai
Nes: 6. juni
Udenes: 29. mai (lørdag) og 30. mai (søndag)
Årnes: 29. mai (lørdag) og 6. juni (søndag)

Hvorfor velge kirkelig konfirmasjon?

En viktig tid – et viktig valg!

Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt.

Velkommen som konfirmant i Kirkene i Nes!

Les mer...

Konfirmanttiden

Orientering for konfirmanter i Fenstad Kirke

Her vil det i løpet av august 2018 komme nye terminlister

Første samling for høstens konfirmanter er presentasjonsgudstjeneste i Fenstad Kirke

søndag 9. september kl. 18.00.

Orientering for konfirmanter i Ingeborgrud kirke

Her vil det i løpet av august 2018 komme nye terminlister

Første samling for høstens konfirmanter er presentasjonsgudstjeneste søndag 9. september

kl. 11.00 i Ingeborgrud Kirke

Orientering for konfirmanter i Nes Kirke

 Her vil det i løpet av august 2018 komme nye terminlister

Høstens første samling for høstens konfirmanter er presentasjonsgudstjeneste

søndag 9. september kl. 11.00 i Nes Kirke

 

Les mer...

Orientering for konfirmanter i Udenes Kirke

Her vil det i løpet av august 2018 komme nye terminlister

Første samling til høsten er presentasjonsgudstjeneste i Udenes Kirke søndag 9. september kl. 18.00.

Les mer...

Orientering for konfirmanter i Auli Kirke

Her vil det i løpet av august 2018 komme nye terminlister

Første samling er presentasjonsgudstjenesten i Auli Kirke 18.00                                                                   

 

HEKTA/Friluftsleir

Hektaleir på Lillehammer

Konfirmantene i Nes deltar hvert år på Hekta-leir i OL-anlegget på Lillehammer.

Les mer...