KONFIRMASJON

I Norge er den Religiøse myndighetsalder 15 år. Alle 14 åringer, hvor minst en av foreldrene er medlem av Den norske kirke, får tilsendt brev fra den kirken de sokner til med informasjon om konfirmasjon. Hvis dere er usikker på hvilken kirke det er, se www.kirken.no.  Der kan dere skrive inn adressen deres og søke opp hvilken menighet dere sokner til.

Hva går konfirmantopplegget ut på?

Konfirmasjonsundervisningen starter vanligvis på høsten og avsluttes på våren før selve konfirmasjonsdagen. Det er presten i kirken som står for selve undervisningen. Kirkelig Konfirmasjon arrangeres i regi av Den Norske Kirke, og er et kristent livssynstilbud. 


Hvem kan være med?

Til dette spørsmålet svarer vi alltid; ALLE! Konfirmasjonstiden er åpen for alle som vil bli kjent med ha kirken står for og som ønsker å lære mer om det kristne livssynet.  Vi pleier å legge vekt på at «konfirmere» også betyr å «styrke», dvs. at vi vil styrke den unge i sin søken og spørsmål og tro gjennom hele konfirmasjonsopplegget. 

Påmelding:

Vi har innskrivning av konfirmanter hver vår. Man kan melde seg på elektronisk, kontakte Kirkens kontorer på 63911282 eller via mail post@nes.kirker.net ..

Før konfirmasjon

Påmelding konfirmant 2019

I disse dager har du mulighet til å melde deg opp som konfirmant i kirka 2019.

Her er litt info om hva som skjer i løpet av året.

Les mer...

Fremtidige konfirmasjonsdatoer

Konfirmasjon 2019
Auli: 26. mai (søndag) og 1. juni (lørdag)
Fenstad 2 juni
Ingeborgrud: 26. mai
Nes: 2. juni
Udenes: 26. mai
Årnes: 25. mai (lørdag) og 2. juni (søndag)

Konfirmasjon 2020
Auli: 31. mai (søndag) og 6. juni (lørdag)
Fenstad: 7. juni
Ingeborgrud: 31. mai
Klodsbodding: 30. mai (lørdag)

Nes: 7. juni
Udenes: 30 mai (lørdag) og 31 mai (søndag)
Årnes: 30. mai (lørdag) og 7. juni (søndag)

Konfirmasjon 2021
Auli: 30. mai (søndag) og 5. juni (lørdag)
Fenstad: 6. juni
Klodsbodding: 29. mai (lørdag)

Ingeborgrud: 30. mai
Nes: 6. juni
Udenes: 29. mai (lørdag) og 30. mai (søndag)
Årnes: 29. mai (lørdag) og 6. juni (søndag)

Hvorfor velge kirkelig konfirmasjon?

En viktig tid – et viktig valg!

Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt.

Velkommen som konfirmant i Kirkene i Nes!

Les mer...

Konfirmanttiden

Terminliste for Årnes kirkes konfirmanter våren 2018

Her finner du oversikt over timer og datoer for undervisningen våren 2018.

Les mer...

Terminliste for Fenstad kirkes konfirmanter våren 2018

Her finner du planen for konfirmantene i Fenstad våren 2018

Terminliste for Nes kirkes konfirmanter våren 2018

 Her finner du hva som skjer for konfirmantene i Nes denne våren.

 

Les mer...

Les mer...

Terminliste for Udenes kirkes konfirmanter våren 2018

Her finner du hva som skjer for konfirmantene i Udenes denne våren.

Les mer...

Les mer...

Terminliste for Auli kirkes konfirmanter våren 2018

ÅRSPLAN FOR KONFIRMANTER I AULI KIRKE       

Med forbehold om endringer.

Måned

Tidspunkt

Aktivitet

September

 

 

Søndag 10. september

kl. 19.00

Presentasjonsgudstjeneste av konfirmantene i Auli Kirke

Onsdag 27. september

kl 19.00-20.30

Grillkveld i Auli Kirke. Bli kjent kveld med sosialt samvær og første konfirmantsamling

Tema:  Hvem står bak alt sammen?

Oktober

Onsdag 18 . oktober

kl 12.30-13.45

 

Samling i Årnes Kirke

Tema:  Å høre hjemme – grunnmuren Jesus, dåp, nattverd

November

Onsdag 1. nov

kl 17.00

Teaterforestilling «Barnas Bål» i Nes Kirke for alle konfirmantene i Årnes og Auli

Tema: Skaperverket er ikke tilsalgs

Onsdag 15. november

kl. 12.30-13.45

Samling i Årnes Kirke sammen med Årnes-konfirmantene

Tema: Sorg og død. Besøk av Nilsen begravelsesbyrå.

Desember

lørdag 9. desember

kl. 18.00-20.00

 

kl. 20-23.00

 

Øvelse til lysmesse i Auli Kirke.

Servering av grøt med mandel

Ungdomskveld

Søndag 10. desember

kl 18.00

Lysmesse i Auli Kirke hvor konfirmantene deltar.

Oppmøte kl 17.00.

Januar

Onsdag 24. januar

kl. 12.30-13.45

Konfirmantsamling i Årnes Kirke Tema: Diakoni V/Hilde Bergly

Februar

2-4 Februar

Hekta konfirmantleir i Håkonshall på Lillehammer

 

Mars

Onsdag 7. mars

kl. 12.30-13.45

Samling i Årnes Kirke Tema: Hva kan vi gjøre? Kirkens Nødhjelp Fasteaksjon v/ Hilde Bergly

Tirsdag 20. mars kl 18.00

Vi deltar på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Mai

Lørdag – søndag

12.-13. mai

Lørdag 13. mai Årnes kirke (felles med alle menigheter) kl. 13:00- 18:00. Øving til samtalegudstjenesten.

Søndag 14. mai Felles samtalegudstjeneste. Foreldre, søsken familie og faddere er spesielt velkommen! (Vi kommer tilbake til klokkeslett)

 

26. mai

27. mai

2. juni

Konfirmasjonsdag (Valgfri dag)

Konfirmasjonsdag (Valgfri dag)

Konfirmasjonsdag (Valgfri dag)

Juni

Vi kommer tilbake til dato

Sprøtur i regi av Auli menighetsråd (Valgfritt)

 

 

 

                                                                   

 

Les mer...

HEKTA/Friluftsleir

125 konfirmanter fra Nes på leir i OLanlegget

Helgen 2-4 februar var 125 konfirmanter + ledere på HEKTA-leir på Lillehammer.

Les mer...