Nes kirkelige fellesråd > Konfirmanter

KONFIRMASJON

I Norge er den Religiøse myndighetsalder 15 år. Alle 14 åringer, hvor minst en av foreldrene er medlem av Den norske kirke, får tilsendt brev fra den kirken de sokner til med informasjon om konfirmasjon. Hvis dere er usikker på hvilken kirke det er, se www.kirken.no.  Der kan dere skrive inn adressen deres og søke opp hvilken menighet dere sokner til.

Hva går konfirmantopplegget ut på?

Konfirmasjonsundervisningen starter vanligvis på høsten og avsluttes på våren før selve konfirmasjonsdagen. Det er presten i kirken som står for selve undervisningen. Kirkelig Konfirmasjon arrangeres i regi av Den Norske Kirke, og er et kristent livssynstilbud. 


Hvem kan være med?

Til dette spørsmålet svarer vi alltid; ALLE! Konfirmasjonstiden er åpen for alle som vil bli kjent med ha kirken står for og som ønsker å lære mer om det kristne livssynet.  Vi pleier å legge vekt på at «konfirmere» også betyr å «styrke», dvs. at vi vil styrke den unge i sin søken og spørsmål og tro gjennom hele konfirmasjonsopplegget. 

Påmelding:

Vi har innskrivning av konfirmanter hver vår. Man kan melde seg på elektronisk, kontakte Kirkens kontorer på 63911282 eller via mail post@nes.kirker.net

Før konfirmasjon

Påmelding konfirmant 2020

I disse dager har du mulighet til å melde deg opp som konfirmant i kirka 2020.

Her er litt info om hva som skjer i løpet av året.

Les mer...

Fremtidige konfirmasjonsdatoer

Konfirmasjon 2020
Auli: 31. mai (søndag) og 6. juni (lørdag)
Fenstad: 7. juni
Ingeborgrud: 31. mai
Klodsbodding: 30. mai (lørdag)

Nes: 6. juni (lørdag) og 7. juni (søndag)
Udenes: 30 mai (lørdag) og 31 mai (søndag)
Årnes: 30. mai (lørdag) og 7. juni (søndag)

Konfirmasjon 2021
Auli: 30. mai (søndag) og 5. juni (lørdag)
Fenstad: 6. juni
Klodsbodding: 29. mai (lørdag)

Ingeborgrud: 30. mai
Nes: 6. juni
Udenes: 29. mai (lørdag) og 30. mai (søndag)
Årnes: 29. mai (lørdag) og 6. juni (søndag)

Konfirmasjon 2022
Årnes: 28. mai (lørdag) og 5. juni (søndag)
Ingeborgrud: 29. mai (søndag)

Konfirmasjon 2023
Ingeborgrud: 28. mai (søndag)

Hvorfor velge kirkelig konfirmasjon?

En viktig tid – et viktig valg!

Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt.

Velkommen som konfirmant i Kirkene i Nes!

Les mer...

Konfirmanttiden

Orientering for konfirmanter i Fenstad Kirke

Første samling for høstens konfirmanter er presentasjonsgudstjeneste i Fenstad kirke søndag 8. september kl 18.00. Hvis du ikke har meldt deg på enda så kan dette gjøres elektronisk – se http://www.kirkenines.no/Konfirmanter. Har du ennå ikke bestemt deg for om du skal konfirmere deg i kirken er du hjertelig velkommen til å møte opp på presentasjonsgudstjenesten for å bli bedre kjent med tilbudet, det blir arrangert informasjonsmøte rett i etterkant av gudstjenesten.

 

I løpet av konfirmantåret vil det være konfirmantsamlinger omtrent en gang i måneden fra september til mai, Hekta-leir på Lillehammer (weekend i januar/februar) eller annet lokalt leirtilbud på vårparten, samt konfirmasjonsgudstjeneste i mai eller juni.


Foreløpig terminliste for høsten 2019 finner du her

Orientering for konfirmanter i Auli Kirke

Første samling for høstens konfirmanter er presentasjonsgudstjeneste i Auli kirke søndag 8. september kl 18.00. Hvis du ikke har meldt deg på enda så kan dette gjøres elektronisk – se http://www.kirkenines.no/Konfirmanter. Har du ennå ikke bestemt deg for om du skal konfirmere deg i kirken er du hjertelig velkommen til å møte opp på presentasjonsgudstjenesten for å bli bedre kjent med tilbudet, det blir arrangert informasjonsmøte rett i etterkant av gudstjenesten.

 

I løpet av konfirmantåret vil det være konfirmantsamlinger omtrent en gang i måneden fra september til mai, Hekta-leir på Lillehammer (weekend i januar/februar) eller annet lokalt leirtilbud på vårparten, samt konfirmasjonsgudstjeneste i mai eller juni.

 

Foreløpig terminliste for høsten 2019 finner du her

                                        

 

Orientering for konfirmanter i Nes Kirke

 

Første samling for høstens konfirmanter er presentasjonsgudstjeneste i Nes kirke søndag 8. september kl 11.00. Hvis du ikke har meldt deg på enda så kan dette gjøres elektronisk – se http://www.kirkenines.no/Konfirmanter. Har du ennå ikke bestemt deg for om du skal konfirmere deg i kirken er du hjertelig velkommen til å møte opp på presentasjonsgudstjenesten for å bli bedre kjent med tilbudet, det blir arrangert informasjonsmøte rett i etterkant av gudstjenesten. I løpet av konfirmantåret vil det være konfirmantsamlinger omtrent en gang i måneden fra september til mai, Hekta-leir på Lillehammer (weekend i januar/februar) eller annet lokalt leirtilbud på vårparten, samt konfirmasjonsgudstjeneste i mai eller juni.

Foreløpig terminliste for høsten 2019 finner du her

 

Orientering for konfirmanter i Årnes Kirke

Første samling for høstens konfirmanter er presentasjonsgudstjeneste i Årnes kirke søndag 15. september kl 11.00. Hvis du ikke har meldt deg på enda så kan dette gjøres elektronisk – se http://www.kirkenines.no/Konfirmanter. Har du ennå ikke bestemt deg for om du skal konfirmere deg i kirken er du hjertelig velkommen til å møte opp på presentasjonsgudstjenesten for å bli bedre kjent med tilbudet, det blir arrangert informasjonsmøte rett i etterkant av gudstjenesten.

I løpet av konfirmantåret vil det være konfirmantsamlinger omtrent en gang i måneden fra september til mai, Hekta-leir på Lillehammer (weekend i januar/februar) eller annet lokalt leirtilbud på vårparten, samt konfirmasjonsgudstjeneste i mai eller juni.

Foreløpig terminliste for høsten 2019 finner du her

 

Orientering for konfirmanter i Udenes Kirke

Første samling for høstens konfirmanter er presentasjonsgudstjeneste i Udenes kirke søndag 8. september kl 18.00. Hvis du ikke har meldt deg på enda så kan dette gjøres elektronisk – se http://www.kirkenines.no/Konfirmanter. Har du ennå ikke bestemt deg for om du skal konfirmere deg i kirken er du hjertelig velkommen til å møte opp på presentasjonsgudstjenesten for å bli bedre kjent med tilbudet, det blir arrangert informasjonsmøte rett i etterkant av gudstjenesten.

I løpet av konfirmantåret vil det være konfirmantsamlinger omtrent en gang i måneden fra september til mai, Hekta-leir på Lillehammer (weekend i januar/februar) eller annet lokalt leirtilbud på vårparten, samt konfirmasjonsgudstjeneste i mai eller juni.

Foreløpig terminliste for høsten 2019 finner du her

Orientering for konfirmanter i Ingeborgrud kirke

Første samling for høstens konfirmanter er presentasjonsgudstjeneste i Ingeborgrud kirke søndag 8. september kl 11.00. Hvis du ikke har meldt deg på enda så kan dette gjøres elektronisk – se http://www.kirkenines.no/Konfirmanter. Har du ennå ikke bestemt deg for om du skal konfirmere deg i kirken er du hjertelig velkommen til å møte opp på presentasjonsgudstjenesten for å bli bedre kjent med tilbudet, det blir arrangert informasjonsmøte rett i etterkant av gudstjenesten.

 

I løpet av konfirmantåret vil det være konfirmantsamlinger omtrent en gang i måneden fra september til mai, Hekta-leir på Lillehammer (weekend i januar/februar) eller annet lokalt leirtilbud på vårparten, samt konfirmasjonsgudstjeneste i mai eller juni. 

 

Foreløpig terminliste for høsten 2019 finner du her

 

 

HEKTA/Friluftsleir