Nes kirkelige fellesråd > Kirkevalget 2019

Kirkevalget 2019

Kirkevalget 2019

Din stemme teller i Kirkevalget

Er du en av over 16 000 nesbuer som er medlem i Den norske kirke? Da er din stemme viktig i Kirkevalget! Når du stemmer gir du en tommel opp til din lokale menighet, og du er med på å bestemme hvem som skal lede den framover.

Les mer...

Valgdager og valglokaler

Kirkevalget foregår samme dager som kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019, og du kan avgi din stemme i lokale i umiddelbar nærhet til dette valget.

Les mer...

Forhåndsstemming

Det er ordinær forhåndsstemmegivning, felles for alle sokn, på Kirkens kontorer, adresse: Rådhusgata 9B, Årnes, i perioden 10. august til 6. september.

Åpningstider:
Hverdager (man-fre)    kl 10:00-15:00 

Spørsmål og svar

Har du fått med deg at det er kirkevalg i år? At du som er medlem kan være med å påvirke kirken din der du bor, og du kan være med på å bestemme hvem som skal sitte på kirkens «storting»? Klikk på denne lenken for å se om du finner svar på eventuelle spørsmål du har:

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/sporsmal-og-svar/

Valgresultater

Her vil valgresultater bli lagt ut straks stemmene er talt opp etter valget.

Valglister for menighetsrådene i Nes

Her er kandidatene til våre menighetsråd:

Les mer...