Økt kapasitet i kirkene


Fra 1. mars er påmelding ikke lenger nødvendig for å gå på gudstjeneste. De fleste kirker har også økt kapasitet med tanke på deltakerantall i gudstjenester og seremonier. 

 

Nes kirke og gravplass i vinterdrakt. Foto: Javier Berrocal Nathaly / Albatross Films

Gudstjenester

 

Oversikt over gudstjenester finner du i vår kalender .

 

Dåp, konfirmasjon, vielser og begravelser

 

Kapasitet i kirkene ved begravelser

Deltakerbegrensning i kirkene fremgår av tabellen og er maksimalt antall deltakere for det enkelte kirkebygg. Ansatte/betjening kommer i tillegg.

 

Dersom det skal være fellessang i gudstjeneste eller seremoni er det i stedet for 1 meters avstand anbefalt minst 2 meters avstand mellom personer fra ulike husstander. Dette reduserer kapasiteten i enkelte kirker. 

 

Sted

Maksimalt antall deltakere

Auli kirke:

30 personer (16 personer hvis fellessang)

Klodsbodding kapell:

Brukes kun etter nærmere avtale med kirkevergen

Fenstad kirke:

Oppdateres senest 3. mars

Ingeborgrud kirke:

40 personer

Nes kirke:

70 personer

Udenes kirke:

Oppdateres senest 3. mars

Årnes kirke:

Oppdateres senest 3. mars

 

Husk alltid myndighetenes råd om god håndhygiene, hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og å holde 1 meters avstand til andre. 

 

Tilbake