Musikk og kultur


Gjennom alle tider har kunsten gitt form til kirkens budskap og formidlet det som ord ikke har maktet å forklare og uttrykke. Kunsten har en verdi i seg selv. Kirken ønsker derfor at all kunst, alle kunstformer og alle kulturelle uttrykk skal tas i bruk og utfolde seg i kirkerommet med dets liturgiske inventar og utstyr.


Kirkerommet med dets instrumenter inviterer til musikalsk utfoldelse både til gudstjeneste og konsertvirksomhet. Drøye tusen personer er ansatt som musikere i kirken. I underkant av 10 000 konserter i regi av menigheten eller eksterne aktører finner årlig sted i kirkebyggene.

Kirkens korvirksomhet omfatter mer enn 1 000 kor for barn og unge og drøyt 600 voksenkor. Denne aktiviteten gjør menigheten til en stor aktør i det lokale kunst- og kulturliv.

Kirkene kan ses som Norge største kunstgalleri, der ulike kunstarter er representert i et tidsspenn på tusen år. Med sine praktbygg har kirken vært en sentral kulturbærer innen arkitektur i Norge og er i dag fremdeles en stor aktør på markedet for monumentalbygg.

Kirkens kunst- og kulturarbeid ble styrket i 2009 ved tilsetting av kulturrådgivere nasjonalt og regionalt på alle bispedømmekontor. Per i dag er det i underkant av 1,5 millioner deltakere på kirkens kunst- og kulturarrangement. Med økt bevissthet om kunstens plass i kirken og utvikling av kirkens kunstfaglige kompetanse, ønsker kirken å være en attraktiv og profesjonell aktør i samarbeid med utøvende kunstnere og kulturarbeidere.


I Nes har vi et aktivt musikkliv i kirkene. Vi har flere kor, mange konserter, piano/flygel og orgler av varierende størrelse og kvalitet i alle kirkene. Her opptrer lokale amatører, profesjonelle musikere og kjente artister. Hjertelig velkommen til å ta del i store musikalske opplevelser i kirkene våre!