Konfirmasjon


Velkommen som konfirmant i Nes!

 

 

Å være konfirmant

Konfirmasjon i kirka handler om å utforske kristen tro og livets store spørsmål. Du er velkommen til konfirmasjon i kirka uansett om du tror, tviler, eller bare er nysgjerrig.

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller "å gjøre sterk". I konfirmasjonstiden lærer du litt om Gud og deg selv. Vi snakker om livet, om gleder og utfordringer. Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen!

Å være konfirmant har noen sentrale fellestrekk over hele landet, men hver menighet har gjerne sitt lokale preg. I Nes følger alle menighetene en felles konfirmantplan, og noen treff er felles for alle i samme konfirmantkull.