Konfirmasjon


I Norge er den Religiøse myndighetsalder 15 år.
Alle 14-åringer som er medlem av Den norske kirke får tilsendt brev fra den kirken de sokner til med informasjon om konfirmasjon.

 

 

Hva går konfirmantopplegget ut på?

Konfirmansjonsundervisningen består av flere samlinger á halvannen time, samt utvalgte gudstjenester, HEKTA-leir og selve konfirmasjonsgudstjenesten. For de som konfirmeres i 2023 vil flere menigheter prøve ut en variant kalt "Sommerkonfirmant", med en mer komprimert undervisning og en hel uke på leir i løpet av sommeren 2023. 

Konfirmasjonsundervisningen foregår i kirka du hører til/er påmeldt til konfirmasjon i og det er presten som er ansvarlig for undervisningen. Noen kirker har undervisning rett etter skoletid, andre har på ettermiddag/kveld. Det er konfirmantens/familiens ansvar å sørge for skyss til og fra undervisningen. 

Konfirmasjonsundervisningen ender til slutt opp med høydepunktet, selve konfirmasjonsdagen i mai/juni. Fremtidige konfirmasjonsdatoer finner du her.

 

Hvem kan være med?

Alle er velkommen til konfirmasjon i kirken! Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du mange nye opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv.

Du behøver ikke være døpt for å være med i konfirmasjonstiden og undervisningen som skjer der. Men du må være døpt for å delta i konfirmasjonsgudstjenesten. Hvert år er det en håndfull konfirmanter som ikke er døpt. Disse døpes en eller annen gang i løpet av konfirmanttida. Er du påmeldt til konfirmasjon, men ikke døpt, ta kontakt med oss så finner vi en dato. 

 

Konfirmant 2023

Konfirmantåret er et utviklende år i en spennede alder. Bli med som konfirmant i kirka!

Les mer

 

Spørsmål og svar om kirkelig konfirmasjon

 Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje få nye venner!  

Les mer

 

Fremtidige konfirmasjonsdatoer

Les mer