Usikker på hvilken kirke eller menighet du tilhører?


 

Er du usikker på hvilken menighet som er din kan bruke søkefunksjonen til Den norske kirke for å finne svaret.

 

Auli menighet
Auli menighet omfatter Auli kirke og Klodsbodding kapell. Innbyggere på Aulifeltet og omkringliggende områder sokner hit.

Fenstad menighet
Fenstad menighet omfatter Fenstad kirke og innbyggere her.

Ingeborgrud menighet
Ingeborgrud menighet omfatter Ingeborgrud kirke i Skogbygda og innbyggere her. 

Nes menighet
Nes menighet omfatter Nes kirke langs E16 og innbyggere i Vormsund og på Oppaker

Udenes menighet
Udenes menighet omfatter Udenes kirke, som ligger i nærheten av Gamle Hvam. Innbyggere på Neskollen og Tomteråsen samt omkringliggende områder sokner hit. 

Årnes menighet
Årnes menighet omfatter Årnes kirke. Innbyggere i Årnesområdet sokner hit. 

Tilbake
Del