Å være fadder


Hvem kan være fadder?

Når dere sender påmelding til dåp er det fint om dere har bestemt hvem som skal være faddere til barnet. 

Fadderne må være over 15 år. De som ikke er medlem i Den norske kirke kan være faddere så lenge de ikke forkaster barnedåp som kirkelig handling. Personer som står utenfor ethvert kirkesamfunn være faddere så lenge de ikke fornekter den kristne tro.

Den som døpes må ha minst to faddere, og det er ingen øvre grense for hvor mange man kan ha. Faddere blir ført inn i kirkeboka.

 

 

Det innebærer ingen sivilrettslig forpliktelse å være fadder, som for eksempel å skulle overta omsorgsansvar for barnet hvis foreldrene dør. Dette er en gammel tankegang som fortsatt har fotfeste mange steder. Selve fadderansvaret dreier seg om barnets trosopplæring, ikke om andre forhold. Alle fadderene er likestilte. Det er foreldrene som selv bestemme hvem som skal gjøre hva av praktiske oppgaver i gudstjenesten.

Tilbake
Del