Ofte stilte spørsmål


Vi mottar mange henvendelser til kirkens kontorer angående gravplasser og regler og rutiner for disse. Her har vi samlet en oversikt over de spørsmålene vi ofte får.

Hvem setter opp/monterer nye gravstøtter?


Det er vanlig at de som selger gravstøtter også setter de opp, etter å ha fått godkjent søknad og at gravminnets plassering er merket av ansatte hos Nes kirkelige fellesråd. Montering av gravstøtte kan tidligst skje tre måneder etter gravlegging av kiste. Grunnen til det, er at jorden må stabilisere seg.
Støtten kan fort bli skjev dersom det går for kort tid. Ønsker man å lage en sten selv, eller har funnet en naturstein man ønsker å benytte så kan man benytte skjema om godkjenning av gravminne.

 

Hvem retter opp gravstøtter som er blitt skjeve?

Det er den enkelte festeeier som har ansvaret for sin gravstøtte. Det gjelder også oppretting dersom støtta blir skjev. Vi erfarer at mange ønsker hjelp til dette og ber om at man kontakter gravminneleverandører for å få utført ønsket arbeid. Vi utfører dessverre ikke oppretting av støtter.

 

Hvem sår til på graven etter gravlegging?

Våre ansatte sletter ut jordhaugen og sår til området der det har vært gravet noen måneder etter gravleggingen. Hvor raskt dette skjer er litt avhengig av årstid, men vi prøver å la haugen ligge en stund til
jorden har pakket seg og luftlommer i jorden har pakket seg sammen slik at det unngås at det synker for mye.
Kranser fjernes av ansatte ca 14 dager etter gravlegging, hvis de ikke allerede
er fjernet av pårørende. Pårørende sørger selv for å lage bed.

 

Hvilke regler gjelder for bed foran gravstøttene?

Bedet foran en gravstøtte skal være i samme bredden som støtten, og begrenses i lengde til 60 cm (målt fra
gravminnets bakkant). Det er anledning til å ramme inn bedet med en delt natursteinskant som flukter med
terrenget omkring eller en heldekkende plate. For de som klipper rundt bed og støtter er det viktig at det ikke legges løse steiner og lignende rundt bedet, da lar det seg ikke gjøre å klippe inntil. Lykter og blomstervaser må fjernes før vinteren.

 

Finnes det noe alternativ til blomsterbed inntil gravminnet hvis man bor så langt unna at man ikke
får stelt graven?

Det går helt fint å så gress helt inntil støtten og fjerne det eksisterende blomsterbedet. Dette ordner våre
gravplassarbeidere ved henvendelse til kirkens kontorer.

 

Er det mulig å få hjelp til stell av graver?

Vi har tilbud om årlig sommerbeplantning (frist for innbetaling er 1 mai hvert år). Da plantes det ut
sommerblomster i begynnelsen av juni, de vannes og lukes gjennom hele sesongen og tas opp igjen før
frosten kommer, som regel i midten av september. Vi tilbyr også høstlyng/granbar i oktober og krans til allehelgen, og du velger selv hvilke av tjenestene du ønsker i din gravstell-pakke.

 

Er det mulig å få opplyst hvem som er festeeier på et gravsted?

Nei, dette er dessverre ikke mulig på grunn av personvernhensyn.

 

Hvis det står et skilt med: «kontakt kirkens kontorer» på vårt gravsted, hva betyr dette?

Dette skiltet settes som oftest opp hvis vi av en eller annen grunn mangler festeeier til et gravsted, som da står i fare for å bli slettet. Skiltet står utplassert et års tid før gravstøtten fjernes, hvis ikke vi har fått kontakt med festeeier eller eventuelt slektninger som ønsker å ta over gravstedet.

 

Hvor kan jeg kvitte meg med avfall på gravplassen?

Det blir mye avfall på gravplassene, og det er utplassert restavfallsbeholdere
som skal benyttes på alle gravplassene. Det er i tillegg noen gravplasser som har egne områder/beholdere for organisk avfall. Det er viktig at alle brukere av gravplassen sorterer søppelet der det er
tilrettelagt for dette.

Tilbake
Del