Nettsatsing med suksess


Den norske kirke satser stort på synlighet på nett, med nettgudstjenester, andakter og salmesang på skjerm. Kirken i Nes har det siste året hatt en formidabel økning og når ut til stadig flere med sine lokale produksjoner og mer aktive nettsider

 

Kommunikasjonsansvarlig Sigrid Wold forteller om gode tall for kirkas nettsatsing.

 

– Noen tilbud er definitivt kommet for å bli, selv om de i utgangspunktet ble startet opp som et direkte resultat av pandemien vi fortsatt er inne i. Vi ser at vi når mange flere, og kanskje også andre grupper mennesker, enn vi tradisjonelt gjør med søndagsgudstjenestene folk flest forbinder med kirka, sier kommunikasjonsansvarlig Sigrid Wold i Nes kirkelige fellesråd.

 

Hun forteller at større aktivitet på både facebook og nettside gir gode resultater. Nettgudstjenestene fra hvert sokn i bygda har en rekkevidde på ca. 1500-3000 personer i løpet av den tiden de ligger ute. De fleste velger å se sendingene når det passer dem, mens rundt 30-70 som ser sendingene idet de postes.

Særlig nettgudstjenestene vil sannsynligvis fortsette å være en del av kirkas tilbud også når hverdagen vender tilbake til normalen med kirkekonserter, kor, salmekvelder og gudstjeneste og kirkekaffe på søndagene.

 

–  I 2019 nådde facebooksiden til Kirken i Nes ut til ca. 6000 personer. I 2020 er rekkevidden til 28.000, en økning på hele 367 %. Flere menigheter ønsker også å videreutvikle egne nettsider under kirkeniens.no-paraplyen, og skape mer aktivitet også der.

 

Wold understreker at denne synligheten er viktig for å gi folk en ny type nærhet til lokalkirka. Den norske kirke har de siste årene valgt å satse digitatl som en del av sitt ønske om å være en tilgjengelig og nærværende folkekirke

 

Hele staben er i sving, på omgang, når nettgudstjenestene filmes. Alle kirkene er i bruk og både voksne og unge musikere bidrar i sendingene. (Foto: Javier Berrocal Nathaly)

 

–  Kirka skal være tilgjengelig og åpen for alle – der de er og når de ønsker. Fellesskapet i kirka og det å oppleve kirkerommet kan aldri helt erstattes med digitale ting, men det digitale er også en viktig arena å være til stede på. De digitale sendingene vi har hatt i løpet av det siste året har hatt nærmere 60.000 visninger. Vi ønsker å skape engasjement i befolkningen og vise at kirka er her for dem på flere måter, sier Wold.

 

I et normalår går rundt 15.000 personer på gudstjenester fordelt på alle kirkene i Nes. I 2020 ble det en naturlig nedgang til 6253 personer, hovedsakelig på grunn av pandemien og flere perioder med avlyste gudstjenester og deltakerbegrensninger.

 

–  At vi når fire-gangeren normalåret, og nesten 10-gangeren pandemiåret med nettsatsingene våre er fantastisk. Vi håper folk blir nysgjerrige på kirka og besøker den når samfunnet åpner for det på vanlig måte, og at de som allerede har et nært og kjært forhold til kirka gleder seg til å komme tilbake.

Tilbake