Trosopplæring


Trosopplæring

Gjennom opplevelser, aktiviteter og erfaringer inviterer menighetene til trosopplæring for barn og unge. Eksempel på slike tilbud er babysang, 4-årsbok, Tårnagent-treff, Lys våken og konfirmasjon.

Tittelen på kirkens trosopplæring er: STØRST AV ALT.

På samme måte som nyfødte må lære livet å kjenne, må de lære å kjenne den troen de er døpt til. Slik hører trosopplæring sammen med dåpen.
Når det er dåp, leser vi fra Bibelen om å lære å kjenne den troen som vi ble døpt til. Dette ønsker menighetene å bidra til, sammen med de som har ansvar for oppdragelsen for barnet. Som en hjelp til dette har kirken tilbud om trosopplæring for barn og unge 0-18 år. Det legges til rette slik at alle kan delta, uavhengig av kjønn, funksjonsnivå og livssituasjon. Kirkens trosopplæring vektlegger at kristne med ulik kulturell tilhørighet kan ta del i menighetens tilbud.

Du kan lese mer om trosopplæring på www.ressursbanken.no
Plan for trosopplæring GUD GIR – VI DELER, Den Norske kirke, Kirkerådet

Tilbake
Del