Gjennomføring av vielser i koronatider


Å gifte seg er en stor begivenhet som ofte planlegges lang tid i forveien. Vi ønsker å legge til rette for at planlagte vielser kan gjennomføres i trygge rammer i en litt utrygg tid, selv om mange nå utsetter bryllupsfesten pga. koronautbruddet.

 

Foto: Pixabay og Bo Mathisen

Koronaviruset gjør at vi unngår store forsamlinger og holder avstand. Under gjeldende smitteverntiltak (fram til 15. juni 2020) kan vielser gjennomføres i en seremoni for kun den nærmeste familie/nære venner inntil 45 personer. Deltakere anmodes om å holde avstand til hverandre, i henhold til anbefalingene fra helsemyndighetene. 

Disse begrensningene regner vi med vil gjelde i tiden fremover, og planlegger derfor alle kommende vielser etter dette. Dersom tiltakene strammes inn eller mykes opp vil vi følge etter med tilsvarende justeringer og oppdaterer nettsidene underveis. Seremoniene gjennomføres med vanlig vielsesliturgi. Denne og personlige valg for seremonien, gjennomgås i vigelsesamtalen hvert par skal ha med sin prest. Vi gjennomfører vigselssamtalen i den aktuelle kirken hvert par har valgt, ett og ett par.

 

Våre ansatte sørger for nødvendig renhold både før og etter vigselssamtalene og før og etter vielsene.

 

Mange har utsatt bryllupsfesten til senere. Det er fullt mulig å la fotograf filme vielsen for å kunne vise noe av dette i en senere feiring. Detaljer om dette avklares med prest og organist.

Ved spørsmål om vielser, ta kontakt med kirkekontoret på tlf. 63 91 12 82 / e-post: post@kirkenines.no

Tilbake