Gjennomføring av vielser i koronatider


Å gifte seg er en stor begivenhet som ofte planlegges lang tid i forveien. Vi ønsker å legge til rette for at planlagte vielser kan gjennomføres i trygge rammer i en litt utrygg tid, selv om mange nå utsetter bryllupsfesten pga. koronautbruddet.

 

Foto: Pixabay og Bo Mathisen

Koronaviruset gjør at vi unngår store forsamlinger og holder avstand. Under gjeldende smitteverntiltak gjennomføres vielser i en seremoni med de deltakerbegrensninger som gjelder pr kirke. Se her for oppdaterte tall. Hold 1 meters avstand, husk håndvask/bruk av antibac og hold deg hjemme hvis du er syk. Dersom tiltakene strammes inn eller mykes opp vil vi følge etter med tilsvarende justeringer og oppdaterer nettsidene underveis.

 

Seremoniene gjennomføres med vanlig vielsesliturgi. Liturgien og personlige valg for seremonien, gjennomgås i vigelsesamtalen hvert par skal ha med sin prest. Vi gjennomfører vigselssamtalen i den aktuelle kirken hvert par har valgt, ett og ett par.

 

Våre ansatte sørger for nødvendig renhold både før og etter vigselssamtalene og før og etter vielsene.

 

Mange har utsatt bryllupsfesten til senere. Det er fullt mulig å la fotograf filme vielsen for å kunne vise noe av dette i en senere feiring. Detaljer om dette avklares med prest og organist.

Ved spørsmål om vielser, ta kontakt med kirkekontoret på tlf. 66 10 49 30 / e-post: post@kirkenines.no

Tilbake