Drop in-dåp i Årnes kirke


For første gang samles alle bygdas menigheter om et felles dåpssarrangement. Lørdag 14. november kan du droppe innom kirka og la deg døpe.

 

Arrangementet gjennomføres i samsvar med smittevernreglene som gjelder og vi oppfordrer deltakere til å holde avstand og vaske/sprite hender. Personer som er syke eller har forkjølelsessymptomer har ikke anledning til å delta. Vi tilbyr dåp i en kort og enkel seremoni, men med samme flotte ramme som ved vanlig dåp!

 

Du kan forhåndspåmelde under dåp her på nettsidene eller bare dukke opp om du heller vil det. Det er bare å komme, også om du ikke bor i Nes eller tilhører Årnes menighet. Det er anledning til å ha med et lite følge inn i kirka hvis man vil. Man kan ha med egne faddere, eller kirka kan stille med faddere hvis et er ønskelig.

Vi døper fortløpende mellom kl. 12.00 og 14.30: små barn, store barn, ungdom og voksne. Merk: Det er pr 11. november forhåndspåmeldt flere, og første ledige drop in-tid er derfor kl. 13.30. 

Oppmøte: Misjonshuset (nedenfor kirka) for registrering og en kort samtale med en av prestene, før dåpen skjer i kirka.

For store barn eller voksne: husk gyldig ID. For mindre barn: Husk navnebekreftelse fra ALTINN (skjermbilde på mobil holder). 

 

Bakgrunn for arrangementet

Drop in-dåp er gjennomført med hell i flere kirker rundt om i Norge de siste par årene. Flere menigheter i landet opplever at enkelte synes terskelen for å melde seg til tradisjonell dåp er høy. Kravene og forventningene rundt dåp kan for mange ha blitt for store. Det ønsker menighetene i Nes å gjøre noe med.

 

Konseptet består i å tilby dåp i en enkel, men likevel høytidelig ramme, uten de store forberedelsene eller den store festen etterpå. Det er dåpen som gir medlemskap i Den norske kirke, og dåpshandlingen bekrefter tilhørigheten til kirka.

 

Dåp er ikke nødvendigvis hverdagstema for alle, for noen er det veldig personlig. Noen har det ikke passet for tidligere, andre har hatt lyst til å døpe barna sine, men bare ikke fått gjort det. Noen voksne kan kanskje tenke seg å bli døpt, men kvier seg litt for å gjøre det i en vanlig søndags-gudstjeneste.

 

Velkommen til drop in-dåp: Dåp for alle - uten de store forberedelsene.

Tilbake