Til deg som har mistet en du er glad i


Sorggruppe for deg som har mistet ektefelle, samboer eller parnter. Her er høstens tilbud.

 

 

Sokneprest Lilly Lauten og diakon Hilde Renate Bergly inviterer til sorggruppe på gamle skolen i Årnes sentrum med oppstart 2. november. Dette gjelder deg som sørger etter tap av partner/ektefelle/samboer.

 

Om tilbudet

Gruppen drives etter opplegg utarbeidet ved sorgstøttesenteret på Ahus. Den vil bestå av 4-11 deltagere, og gå over 7 samlinger på tirsdager fra kl. 15.00-17.00, med tre ukers mellomrom mellom samlingene.

 

Oppstart 2. november kl 15.00-17.00. Det er ønskelig at alle kan delta fra starten av, men vi åpner også for å kunne komme med fra andre samling som blir 23. november. Videre møtes vi: 14. desember, 4. januar, 25. januar, 15. februar og siste samling 8. mars 2022.

Enkel bevertning.

 

Tilbudet er åpent for alle uavhengig av tilhørighet i trossamfunn.

 

Aktuelle temaer i forhold til sorg vil bli tatt opp underveis. Alle vil få muligheten til å dele sin opplevelse av sorgen. Håpet er å gi hjelp til å leve videre med sorgen, på best mulig måte.

 

Påmelding

For påmelding, klikk her:

 

Kurset koster kr 200,- og dekker bevertningen.

 

Dersom kostnaden er en hindring for å delta, tar du kontakt.

Det viktigste er at du kommer!

 

Andre behov?

Sorgstøttesenteret ved AHUS tilbyr sorggrupper for andre kategorier sørgende, f.eks. for foreldre som har mistet et barn, for søsken, for de som har mistet noen etter selvmord eller for yngre som har mistet sin livsledsager. Mange opplever god støtte i å delta i en gruppe sammen med andre som har opplevd noe av det samme som en selv. 


Ved spørsmål, kontakt Hilde Renate Bergly: hilde@kirkenines.no, tlf 988 54 953

Velkommen!

Tilbake