Festefornyelse på grav


For gravsteder hvor festetida utløper i år er det nå sendt ut varselbrev om fornyelse av feste. Eventuelle spørsmål kan rettes til kirkekontoret.

Foto: Torstein Kiserud

Eier du gravsted ved en av gravplassene i Nes kommune skal du ha mottatt brev om festefornyelse i løpet av september 2023. Brev sendes til alle festeeiere hvor festetiden utløper 31.12.2023. Standard er da at fornyelse av festet gjelder for 10 nye år, altså 1.1.2024-31.12.2033. Faktura sendes normalt ut innen utgangen av 2023.

 

Endringer i forbindelse med festefornyelse

Du som festeeier velger selv om du ønsker å fornye festet. Ønsker du ikke å fornye festet har du to valg

  • Slette gravstedet (gravstedet kan da benyttes igjen i forbindelse med nye gravlegginger)
  • Overfører feste av gravstedet til annen person (både du og ny festeeier må signere på overføringen)

Skjema for sletting av grav, samt skjema for overføring av feste ligger alltid ved brevet om festefornyelse, eller det kan lastes ned fra skjema-sidene våre.


Redusere antall graver i et gravsted

Dersom gravstedet du er festeeier på inkluderer tre eller flere graver, kan du vurdere om du ønsker å redusere det. Et slikt gravsted kan reduseres ned til minimum en dobbeltgrav.

Det er dessverre ikke anledning til å redusere et gravsted ned til kun enkeltgrav, da vi ikke har kapasitet til å etterkontrollere at gravminner står riktig plassert i forhold til gjenværende grav. Dette gir oss utfordringer hvis vi skal gjøre en ny gravlegging i grav ved siden av. Står gravminnet feil plassert eller ikke er flyttet slik den skulle vært kan vi ikke gjenbruke graven ved siden av. 

Dersom det er ønskelig å redusere antall graver vil noen oppleve at gravminnet er for stort for enkeltgrav. Se vedteker for gravplasser i Nes kommune for å sikre at gravminnet er av riktig størrelse og er riktig plassert på det arealet graven(e) tar. Det er festeeiers ansvar å sørge for at gravminne er i tråd med vedtektene.

Tilbake
Del