Fornyelse av feste av grav


For gravsteder hvor festetida utløper i år er det nå sendt brev om fornyelse av feste. Har du spørsmål om dette, eller fakturaen du har fått tilsendt er det bare å ta kontakt med oss på kirkekontoret.

Foto: Torstein Kiserud

Eier du gravsted ved en av gravplassene i Nes kommune har du kanskje mottatt brev om festefornyelse i sommer. Brev sendes til alle festeeiere hvor festetiden nå har utløpt. Standard er da at fornyelse av festet gjelder for 10 nye år.

 

Du som festeeier velger selv om du ønsker å fornye festet. Ønsker du ikke å fornye festet betyr det at graven(e) i gravstedet slettes. Graven(e) kan da brukes på nytt i forbindlese med nye dødsfall.

 

Dersom gravstedet du er festeeier på inkluderer flere graver kan du vurdere om du ønsker å redusere antall graver. Noen vil beholde alle eksisterende graver i gravstedet, noen vil redusere litt. Begge deler går fint an.

Dersom det er ønskelig å redusere antall graver vil noen oppleve at gravminnet (gravstøtta) er for stort for enkeltgrav. På graver mindre enn 2,4 x 1,2 m skal gravminne ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 m3 og vekten ikke overstiger 150 kg, ref. vedteker for gravplasser i Nes kommune. Det er festeeiers ansvar å sørge for at gravminne er i tråd med vedtektene.

Tilbake
Del