Samtaletilbud ved samlivsbrudd


Samlivsbrudd er noe av det tøffeste vi kan oppleve. Står du midt i det eller har det vanskelig etter et brudd kan kirka hjelpe deg, helt gratis.

Foto: Malin Longva

 

Samlivsbrudd er vanskelig. Plutselig må du håndtere spørsmål om barnefordeling, økonomi og bosted. Det kan gi mange ulike reaksjoner, fra søvnproblemer og utmattelse til rusmisbruk, og vekke sterke følelser som sorg, skam og sinne.

 

Kirka tilbyr samtaler for deg som står i eller har vært gjennom samlivsbrudd.

 

Vi kan lytte og hjelpe til med å sortere i det som virker kaotisk. Sammen kan vi finne måter å håndtere det som oppstår, enten det er ved å løse de problemene som kan løses, eller forsone seg med at livet er blitt annerledes enn tenkt. 

Du behøver ikke være kristen, og vi behøver ikke be for deg. Kirka gir dette tilbudet for å være tilstede i en livsfase der tilbudet ellers er lite. Vi tilbyr samtaler alene og i gruppe. Samtalene er gratis.

 

Vi tilbyr samtaler med prest eller diakon:

  • Tyra Ekhaugen, sokneprest i Årnes
  • Ragnhild Hansen Watz, sokneprest i Auli
  • Therese Skaug, diakon

Alle har relevant utdanning og erfaring, og alle har taushetsplikt.

 

Tilbudet er like mye til menn som til kvinner. Vi kjenner systemet for barnefordeling, bidrag mv., og er oppmerksomme på de særskilte utfordringene menn kan stå i.

Tilbudet bygger på «Sorgen det ikke sendes blomster til», som er et tilbud blant annet i Oslo-kirken.

 

Ta kontakt

med Tyra Ekhaugen på telefon 954 99 994 eller epost, så lager vi en avtale.

 

Tilbake
Del