Inviterer til møte om ulike behov i forbindelse med gravferd


Med grunnlag i gravplassloven § 23 inviteres tros- og livssynssamfunn, som er virksomme på Øvre Romerike, til møte 18. oktober om hvordan ivareta ulike tros- og livssynssamfunns behov i forbindelse med gravferd.

 

 

De kirkelige fellesrådene på Øvre Romerike er ansvarlige gravplassmyndigheter i følgende kommuner: Eidsvoll, Hurdal, Gjerdrum, Nannestad, Nes og Ullensaker.

- Vi er glad for å ha fått Øystein Dahle, fra KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, til å gi en innføring i sentrale bestemmelser i gravplassloven med forskrift, med vektlegging av gravplasslovens formål om at «gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn», sier kirkeverge i Ullensaker, Tor Tvethaug.

Gravplassmyndighetene oppfordrer tros- og livssynssamfunn, som er virksomme på Øvre Romerike, om å være representert på møtet, som avholdes tirsdag 18. oktober kl 17.00-19.30 i Herredshuset Jessheim. Det settes av tid til spørsmål og innspill fra deltakerne i salen.

Påmelding til møtet kan gjøre på e-post til Ullensaker kirkelige fellesråd , eller pr telefon 66 10 81 45.
- Møtet var opprinnelig planlagt gjennomført i 2020, men har blitt utsatt helt til nå grunnet pandemien. Vi ser fram til å endelig igjen kunne ønske velkommen til viktig møte om gravplassvirksomheten, avslutter Tor Tvethaug.

 

Tilbake