Konfirmantundervisning


 

Konfirmansjonsundervisningen varer nesten et helt skoleår og består av samlinger, gudstjenester, leir og selve konfirmasjonsgudstjenesten.

Konfirmasjonsundervisningen foregår i kirka du hører til/er påmeldt til konfirmasjon i og det er presten som er ansvarlig for undervisningen. Noen kirker har undervisning rett etter skoletid, andre har på ettermiddag/kveld. Det er konfirmantens/familiens ansvar å sørge for skyss til og fra undervisningen. 

Konfirmasjonsundervisningen ender til slutt opp med høydepunktet, selve konfirmasjonsdagen i mai/juni. Fremtidige konfirmasjonsdatoer finner du her.

 

Vi tilbyr også sommerkonfirmant 2024, hvor hoveddelen av undervisning foregår på sommerleir i Grimstad sommeren 2024.

Tilbake
Del