Still til valg i menighetsråd


Vil du stille som kandidat i kirkevalget? Da vil menighetene våre høre fra deg! Her finner du lenker til informasjon om det å stille til valg i kirken, samt kontaktinformasjon til alle menighetene i Nes kommune.

 

Kirken er et mangfoldig felleskap. Ulike meninger og ulikheter gjør fellesskapet rikere. Derfor trenger vi nettopp deg til å stille til valg. I kirkevalget i Den norske kirke kan du stille til valg til menighetsrådet eller bispedømmerådet og Kirkemøtet.

I Den norske kirke er det rom for deg og ditt engasjement.
 

Ta kontakt med menigheten din hvis du vil stille til valg

Kontaktinformasjon finner du her:

 

Mer informasjon om å stille til valg finner du her

 

Tilbake
Del