Kirken i Nes - en viktig samfunnsinstitusjon


Økende antall dåp og bryllup og flere følgere i sosiale medier. Kirken i Nes vil være en synlig og relevant kirke i lokalsamfunnet. Se mer om vår aktivitet og nøkkeltall for 2022 her.

Ungdommer som går i fakkeltog ute i vinterlandskap om kvelden.

Konfirmanter i fakkeltog til kirkeruinene, hvor det ble holdt lysmesse før jul i fjor. Foran f.v.: Lillie-Sofie Hartmann Nordby, Ane Alexandra Hjemmen og Matilda Wold

 

10 723 deltagere på gudstjenester, 111 døpte, 59 bryllup, 185 gravferder, 125 konfirmanter, og 3013 deltagere på kulturarrangementer i 2022 viser at det er stor kirkeaktivitet i Nes.

- Vi har jobbet målbevisst med å utvikle kvalitet, kommunikasjon og samarbeid med andre lokale aktører, sier Ingrid Marie Auke, kirkeverge/daglig leder for kirken i Nes. - Vi håper og tror at dette har bidratt til at kirken er en viktig samfunnsaktør i kommunen vår.

 

Samfunn i store endringer

På det religiøse området betyr det større mangfold, økt frihet og mange valgmuligheter. Midt i dette endringsbildet ønsker Den norske kirke, som landets største trossamfunn, å være aktivt til stede i folks liv og hverdag.

 

Medlemmene som i september blir valgt inn i menighetsråd og Borg bispedømmeråd, skal de neste fire årene bidra til at kirken vår har åpne dører, gode tjenestetilbud og rom for deg. De skal medvirke til at mennesker i alle livsfaser her i Nes møter en kirke som viser omsorg, formidler nåde og utfordrer til nestekjærlighet.

 

Tilbake
Del