Forberedelser


Bryllupsplanlegging i fem steg

  1. Snakk sammen om bryllupet.
  2. Book dato og kirken dere ønsker
  3. Se på de valgbare elementene i seremonien, som tekster, salmer/sang, og inn- og utmarsj og finn ut hva dere liker.
  4. Søk om prøvingsattes mellom 2 og 4 måneder før bryllupsdagen (skatteetaten.no)
  5. Gjennomfør vigselssamtale med prest og planlegg musikk med organist

 

Booke dato og kirke

Oversikt over ledig tid og sted finner dere når dere starter utfyllingen av påmeldingsskjemaet. Vi har tre faste klokkeslett å velge blant, på nesten alle lørdager hele året:

  • Kl. 13.00
  • Kl. 14.30
  • Kl. 16.00

Dere velger fritt blant kirkene våre, men mange velger å vies i kirken de sokner til. Kirken du bor i nærheten av er i de fleste tilfeller den du sokner til. Vil du sjekke hva som er "din" kirke kan du velge Finn din menighet og søke det opp her.

 

Nes kirkeruiner 

Ønsker dere vielse ved Nes kirkeruiner er bookingen todelt:

  1. Fyll ut påmeldingsskjema til oss hvor dere velger dato og den kirken dere vil ha som backup-kirke hvis dårlig vær. Dere får tildelt prest til bryllupet.
  2. Ta samtidig kontakt med Nes kommune via kulturhuset, på e-post. Det er viktig å samtidig avklare med oss om vi har ledig den kirken dere ønsker som "back up-kirke" i tilfelle dårlig vær på bryllupsdagen. 

Ved plalegging av bryllup på kirkeruinene må dere selv ordne med musiker til dagen.

 

Koster det noe?

Bryllup i kirka er gratis for kommunens beboere, eller dersom en av dere som skal gifte dere har foreldre som bor i Nes. For beboere utenfor Nes kommune tilkommer et beløp for prest på ca. kr. 2.500,- + leie av kirken.

 

Søke om prøvingsattest

Før man kan gifte seg skal Skatteetaten behandle søknad om prøving av ekteskapsvilkårene. Dette gjelder alle, uavhengig av om man gifter seg religiøst eller borgerlig. Ved prøving av ekteskapsvilkårene sjekkes det at dere har lov til å gifte dere med hverandre. Gå inn på skatteetaten.no her for å lese mer

Attesten er gyldig i 4 måneder, så husk å ikke skaffe denne tidligere enn 4 måneder før vielsen. Paret må levere gyldig prøvingsattest til kirkekontoret senest 2 uker før vielsen. Uten innsendt gyldig prøvingsattest kan ikke vielsen gjennomføres.

 

Velge salmer, musikk og tekster 

Sammen med prest og organist blir dere enige om hvordan seremonien skal foregå. i vigselssamtalen fyller dere ut Vigselsskjema hvor detaljene for seremonien bestemmes.

For informasjon og tips, se Musikk i vielsen

Tilbake
Del