Informasjon


Om påmelding til dåp

Barnet bør ha blitt registrert med navn og fått tildelt fødsels- og personnummer (11 siffer) før dere registrerer påmelding til dåp. Har dere ikke navn eller fødselsnummer kan påmelding sendes inn, men vi anbefaler at dette er på plass. 

Viktig: Kirken er pålagt å innhente opplysninger om navn og fødselsnummer både for barnet og foreldrene før dåp kan gjennomføres. Opplysningene fremgår av "Bekreftelse på registrering av fødsel og navn" som finnes ved pålogging i ALTINN. Dokumentet/skjermbilde av dokumentet bør lastes opp direkte i påmeldingen (sikker sending). Husk å se til at all nødvendig informasjon blir med i bildet dere laster opp. Alternativt kan skjermbilde eller kopi av dokumentet sendes på e-post (ikke sikker sending). Dokumentasjonen må være oss i hende før dåpssamtalen. 

Barnets navn må være registrert hos Folkeregisteret før dåpsattest kan lages. Dersom dere ikke har barnets fødselsnummer, kan dere bruke deres eget, men husk da å oppdatere påmeldingen med barnets fødselsnummer når dere får det, og å gi oss beskjed om dette.

Etter at dato for dåpen er bekreftet, kan dere senere gå til "Jeg vil åpne en registrering", og oppdatere innholdet med for eksempel faddere. Bruk samme person - og telefonnummer som ved første innlogging.

Innsamlet data i forbindelse med forespørselen blir lagret og benyttet så lenge det er behov i henhold til retningslinjer for slike henvendelser.