Konfirmantpåmelding
kirken i Nes 2022


Konfirmanten
Her fylles det inn informasjon om konfirmanten.
Felter merket med * må alltid fylles ut.

Dersom du ikke er døpt i en av kirkene i Nes må du sende kopi av dåpsattesten din til post@kirkenines.no

Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:

Undervisning
Konfirmanten forventes å følge undervisning og møte på obligatoriske aktiviteter. (Fellesundervisning, deltakelse i gudstjenester og andre arrangementer.)

Informasjon
Utsendelse av informasjon skjer i hovedsak elektronisk.
Påse at vi har korrekte mobilnumre og e-postadresser til både konfirmant og foresatte. Følg oss på facebook.com/kirkenines og legg dere til i gruppen "Konfirmanter i Nes kommune 2022", både konfirmanter og foresatte.

Ved spesielle tilretteleggingsbehov for gjennomføringen av konfirmantundervisningen, kontakt lokal prest. Informasjon som i den forbindelse er relevant for andre av kirkens ansatte skrives inn nedenfor. Kirkens ansatte har taushetsplikt. Personopplysninger håndteres på en forsvarlig måte i henhold til gjeldende regler.

Skole


Jeg melder meg herved på til konfirmasjon og konfirmantundervisning i:

Auli kirke
Fenstad kirke
Ingeborgrud kirke
Nes kirke
Udenes kirke
Årnes kirke
I menyen under velger du ønsket konfirmasjonsdag.
Vi tar forbehold om endringer pga pandemien.
Ved mange påmeldte til én dag settes det opp flere gudstjenester. Klokkeslett fordeles våren 2022.

Merk: I Auli kirke er det vedtatt maks åtte konfirmanter pr gudstjeneste ved normal kapasitet. Kapasiteten kan være ytterligere begrenset som følge av pandemien. Ved behov settes det opp ekstra konfirmasjonsdag 5. juni. Skriv gjerne kommentar over dersom denne datoen er aktuell som alternativ for dere.


 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer


Det er vanlig å offentliggjøre konfirmantenes navn i lokalavisene og i NES-posten i forbindelse med konfirmasjonen.
I tillegg spør ofte også de lokale bankene etter navnelister for å gi en gave til konfirmanten på konfirmasjonsdagen.
I følge norsk lovgivning er vi pålagt å innhente tillatelse til å publisere konfirmantens navn i avisene.

Kryss her hvis det er i orden at konfirmantens navn og bilde blir offentliggjort, eller at bankene får tilgang til liste og adresse på deg som konfirmant.


Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer