Konfirmantpåmelding
kirken i Nes 2025


Konfirmanten
Her fylles det inn informasjon om konfirmanten.
Felter merket med * må alltid fylles ut.

Dersom du ikke er døpt får du tilbud om dåp i løpet av konfirmanttida.

Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:

Undervisning
Konfirmanten forventes å følge undervisning og møte på obligatoriske aktiviteter.

Informasjon
Utsendelse av informasjon skjer i hovedsak elektronisk.
Påse at vi har korrekte mobilnumre og e-postadresser til både konfirmant og foresatte.

Vennligst IKKE registrer foresattes mobilnummer på konfirmanten.

Følg oss på facebook.com/kirkenines og gjerne også din lokale menighet.

Ved spesielle tilretteleggingsbehov for gjennomføringen av konfirmantundervisningen, kontakt lokal prest. Informasjon som i den forbindelse er relevant for prest og eventuelle andre av kirkens ansatte skrives inn nedenfor. Kirkens ansatte har taushetsplikt. Personopplysninger håndteres på en forsvarlig måte i henhold til gjeldende regler.

Skole


Velg hvor du skal følge konfirmantundervisning her (ofte den kirka du sokner til):
Konfirmasjonsdag velger du i neste punkt lenger ned i skjemaet.

Konfirmanter Auli 2025
Konfirmanter Fenstad 2025
Konfirmanter Ingeborgrud 2025
Konfirmanter Nes 2025
Konfirmanter Udenes 2025
Konfirmanter Årnes 2025


Velg ønsket konfirmasjonsdag i menyen under (ofte den kirka du sokner til). Alle får den datoen de ønsker seg.

Merk: I Auli kirke er det vedtatt maks åtte konfirmanter pr gudstjeneste. Der vil de 8 første få plass på valgt dag. Vent på bekreftelse av dato fra kirkekontoret.

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer


Samtykke til publisering av bilder/video

Vi ber dere svare på samtykke til publisering av navn samt bilder/video fra konfirmanttida.
Den norske kirke ønsker å bruke foto/video i kirkens informasjonsarbeid. Foto/video vil bli oppbevart i fem år for barn/ungdom og ti år for voksne (over 18 år). Foto/video vil aldri bli videresolgt til kommersielle formål.

Jeg gir herved tillatelse (samtykke) til at foto/video av meg/oss kan publiseres på/i:
• Sosiale medier (Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat og lignende)
• Menighetens nettsider
• Menighetsbladet og/eller lokalavis
• Andre trykksaker fra menigheten (plakater, brosjyrer og lignende)
• Andre kirkelige publikasjoner (avis, magasin og lignende)
• I Den norske kirkes nasjonale bildedatabase til fri bruk i kirken


Jeg forstår at samtykket kan trekkes tilbake ved å sende en henvendelse til kontaktperson Sigrid Wold, kommunikasjonsrådgiver for Nes kirkelige fellesråd

Personvernombudet i Den norske kirke kan kontaktes dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personvernopplysninger, personvernombudet@kirken.no


Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer