Babysang 2024


Fyll ut feltene med kontaktinformasjon på deg som foresatt. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Navn på barnet, fyll inn her:Samtykke til publisering av bilder/video

Vi ber dere svare på samtykke til publisering av navn samt bilder/video fra kurset. Ønsker du ikke å gi ditt samtykke lar du være å huke av i Ja-boksen under.
Den norske kirke ønsker å bruke foto/video i kirkens informasjonsarbeid. Foto/video vil bli oppbevart i fem år for barn/ungdom og ti år for voksne (over 18 år). Foto/video vil aldri bli videresolgt til kommersielle formål.

Jeg gir herved tillatelse (samtykke) til at foto/video av meg/oss kan publiseres på/i:
• Sosiale medier (Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat og lignende)
• Menighetens nettsider
• Menighetsbladet og/eller lokalavis
• Andre trykksaker fra menigheten (plakater, brosjyrer og lignende)
• Andre kirkelige publikasjoner (avis, magasin og lignende)
• I Den norske kirkes nasjonale bildedatabase til fri bruk i kirken

Jeg forstår at samtykket kan trekkes tilbake ved å sende en henvendelse til kontaktperson Sigrid Wold, kommunikasjonsrådgiver for Nes kirkelige fellesråd

Personvernombudet i Den norske kirke kan kontaktes dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personvernopplysninger, personvernombudet@kirken.no