Registrering av deltaker til Mozarts Requiem


Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite?Hvis relevant for omtale av arrangementet, er det i orden at navn og bilde av den påmeldte blir offentliggjort?

Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med kortbetaling.
Betalingen går til Nes kirkelige fellesråd
Organisasjonsnummer: 976986857

Deltakeravgift Mozarts Requiem Beløp: kr 500,00 (NOK)