Sommerleir på Bjørknes 2024


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:

Matallergi, helseopplysninger, svømmeferdigheter m.v.:


Kryss av for påmelding her.
Er det fullt vil du bare få opp mulighet til å sette deg på venteliste.

Sommerleir 2024 (26 ledige plasser)
Venteliste sommerleir 2024 (ledige plasser)

Vi bekrefter at det påmeldte barnet er svømmedyktig og kan delta på vannaktiviteter, f.eks. bading og kanopadling på leiren


Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Samtykke til publisering av bilder/video

Vi ber dere svare på samtykke til publisering av navn samt bilder/video som tas på leiren.
Den norske kirke ønsker å bruke foto/video i kirkens informasjonsarbeid. Foto/video vil bli oppbevart i fem år for barn/ungdom og ti år for voksne (over 18 år). Foto/video vil aldri bli videresolgt til kommersielle formål.

Jeg gir herved tillatelse (samtykke) til at foto/video av meg/oss kan publiseres. Samtykket gjelder for alle mulige kanaler/materiell:
• Sosiale medier (Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat og lignende)
• Menighetens nettsider
• Menighetsbladet og/eller lokalavis
• Andre trykksaker fra menigheten (plakater, brosjyrer og lignende)
• Andre kirkelige publikasjoner (avis, magasin og lignende)
• I Den norske kirkes nasjonale bildedatabase til fri bruk i kirken


Jeg forstår at samtykket kan trekkes tilbake ved å sende en henvendelse til kontaktperson Sigrid Wold, kommunikasjonsrådgiver for Nes kirkelige fellesråd

Personvernombudet i Den norske kirke kan kontaktes dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personvernopplysninger, personvernombudet@kirken.no

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: