Påmelding Sprøtur 2022


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Skriv inn hvor du skal ta buss fra her. Dette må være samme sted både til og fra.

Kryss av for påmelding her.
Er det fullt vil du bare få opp mulighet til å sette deg på venteliste.
Skal du sette deg på venteliste huker du av for "Jeg ønsker ikke å betale nå" lenger ned i skjemaet.

Påmelding Sprøtur (34 ledige plasser)
Venteliste (hvis fullt) (ledige plasser)
Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Vi samtykker til at bilder fra turen kan offentliggjøres på nettside, facebook/instragram og/eller menighetsblad.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med kortbetaling.
Betalingen går til Nes kirkelige fellesråd
Organisasjonsnummer: 976986857

Sprøtur Beløp: kr 750,00 (NOK)